Kerstlichtjestocht in en rond Dorpskerk

Jong en oud van harte welkom! Vanaf zondagmiddag 18 december 16.30 uur kunnen kinderen in de Voorhof een lampion maken. Het is fijn als ze een lampionstokje meenemen. Om 17 uur start in de kerk de kerstlichtjestocht. We zullen lopend op zoek gaan naar het Kerstkind en komen zo langs alle belangrijke figuren uit het kerstverhaal. Wees welkom en neem gerust iemand mee!

Collecte 4 december 2022

De eerste rondgang is bestemd voor Beth Shamar, algemene christelijke Dagverzorging voor ouderen met een vorm van dementie in Groenekan. Beth Shamar wil professionele, persoonlijke en warme zorg bieden aan ouderen die daar behoefte aan hebben. De naam Beth Shamar drukt dit uit. Het Hebreeuwse woord Beth betekent "huis van". Het andere Hebreeuwse woord Shamar staat voor omarming, bescherming. Beth Shamar is opgericht om tegemoet te komen aan de wensen en behoeften van ouderen die verminderd zelfredzaam zijn ten gevolge van dementie.

Gemeente avond

Woensdagavond 30 november wil uw kerkenraad een gemeente avond houden.
Belangrijk onderwerp op deze avond is onze financiële positie, daarnaast ruimen wij veel tijd in om uw mening te horen over de vorm van viering Heilig Avondmaal.
Wij rekenen op uw komst, dus graag noteren in uw agenda.

Collecte 27 november 2022

Beide collectes zijn bestemd voor de kerkrentmeesters. De 1e collecte is een Stipcollecte en bestemd voor het adventsproject van de kindernevendienst/het kindermoment. In de 2e rondgang wordt er geld ingezameld voor kerkmuziek. Het betreft o.a. lied- en muziekbundels en liedlicenties. Beide collectes van harte aanbevolen.

Collecte 20 november 2022

De eerste rondgang is bestemd voor Hillcrest Aids Centre - Zuid Afrika. Hillcrest Aids Centre zet zich al ruim 30 jaar met hart en ziel, op basis van onvoorwaardelijke liefde, in voor mensen in de knel, die leven met HIV en mensen die AIDS gekregen hebben.

Collecte 13 november 2022

De eerste collecte is bestemd voor het Leger des Heils, met name de soepfiets. Jeroen van der Drift is outreachend verpleger bij het Leger des Heils. Nourdin Zalen is inloopmedewerker bij Herstart. Samen maken Jeroen en Nourdin iedere maandag- en woensdagavond een ronde met de Soepfiets door Utrecht. Jeroen en Nourdin zoeken actief naar mensen die buiten slapen of wonen en meestal te kampen hebben met problemen op verschillende leefgebieden. Het doel van de Soepfiets is opsporing en signalering, het leggen van contact en het opstarten van hulpverlening.

Pannenkoeken Feest! Aanmelden kan tot en met 22 november

Op zaterdag 26 november gaat de TFC voor u pannenkoeken bakken. U bent allemaal welkom in de Voorhof waar we vanaf 17.30 pannenkoeken bakken en iedereen mag er net zoveel eten als hij of zij wil! Uiteraard zijn er wel wat kosten aan verbonden: voor onbeperkt pannenkoeken eten betalen volwassenen € 7,50 en kinderen € 5,00, voor een drankje betaalt u € 1,-. Dat is dus geen geld voor zo’n gezellig feest. Iedereen, van alle leeftijden, is van harte welkom!

Collecte 6 november 2022

De eerste rondgang is bestemd voor een menswaardig bestaan in Pakistan. Via Kerk in Actie ondersteunen we als gemeente een project voor landloze arbeiders in Pakistan. In het Punjabgebied heeft 70% van de plattelandsbevolking geen eigen land. Een inkomen verdienen zonder eigen land is moeilijk. Mensen zoeken daarom naar andere manieren om te kunnen voorzien in hun levensonderhoud, bijvoorbeeld als dagarbeider tegen het schamele loon van €1,50 per dag, vrouwen krijgen slechts de helft. Daar kan niemand van leven!

Collecte Dankdag 2 november 2022

De 1e inzameling is door de diaconie bestemd voor Bangladesh: veilig koken en meer inkomen voor vrouwen. In Bangladesh koken de vrouwen veel op houtovens. Deze zijn duur, gebruiken veel hout en de rook veroorzaakt gezondheidsproblemen. Een vernieuwd kooktoestel veroorzaakt minder rook, maar zet bovendien de helft van het verstookte hout en groenafval om in biochar. De vrouwen vermengen dit met organische mest van hun vee en verkopen de biochar als natuurlijke bodemverrijker. De biochar vergroot de bodemvruchtbaarheid en houdt water langer vast - een groot voordeel in droge periodes.

Collecte 30 oktober 2022

Beide collectes zijn van kerkrentmeesterlijke aard. De 1e collecte is de Najaarszendingscollecte van de GZB: Omzien naar daklozen in Colombia. De GZB-najaarscollecte is dit keer voor Colombia. In het centrum van Medellín, de tweede stad van Colombia, is er een ”Straat van de zonde”, met maar liefst drie bordelen en veel daklozen. Daar bevindt zich een kerk. Gemeenteleden geven straatbewoners aandacht, regelmatig een douche, schone kleren en eten.