"Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden."

Deze Bijbeltekst is heel bekend en maakt ook direct de spanning duidelijk in ons geloof, zoals de Bijbel ons dat leert. God geeft ons mensen heel veel; Hij geeft ons niet alleen ons lichaam, onze familie en vrienden, eten en drinken en onze dagelijkse bezigheden, maar ook nog zijn Zoon, Jezus Christus, op aarde gezonden 2000 jaar geleden en Hij heeft geleden en is gestorven voor al onze fouten, onze zonden, die niet passen bij Gods gerechtigheid en heiligheid. God wil ons graag vergeven en in ons leven een rol van belang spelen. In zijn Woord, de Bijbel vinden we Gods boodschap en voorbeelden van hoe geloven wel en niet 'moet'.

In de kerk leren we wekelijks uit de Bijbel en we maken gebruik van verschillende Bijbelvertalingen, voornamelijk de Nieuwe Bijbelvertaling en de Herziene Statenvertaling. Zo is bovenstaande tekst gekozen uit Johannes 3:16 en deze en andere teksten uit de Bijbel kun je lezen op de website herzienestatenvertaling.nl. Ook het Nederlands Bijbelgenootschap biedt apps en online webpagina's die je helpen de Bijbel te lezen. We bevelen die van harte bij je aan. En uiteraard kun je in onze wijkgemeente een Bijbel krijgen als je dat wilt en er zelf geen bezit.

De Bijbel is een dik boek en hoe kom je nu tot de essentie van wat God ons wil zeggen. Om de leer uit de Bijbel beter te doorgronden heeft de kerk in de loop der eeuwen belijdenissen en catechismus opgesteld. Die geven de essentie weer en we gebruiken ze ook nu nog in onze diensten en kringen: