De kerk heeft een ANBI-status. Dat betekent dat onder voorwaarden het doen van giften aftrekbaar is van de belasting. Omdat het gaat om verschillende rechtspersonen, zijn de gegevens gesplitst in aparte webpagina's:

  • Op de website ANBI van de Protestantse Gemeente tref je de ANBI-gegevens aan van het College van Kerkrentmeesters. Dit betreft het eigen geld van de Protestantse Gemeente, waarmee de kerkgebouwen, de bijgebouwen, de predikantsplaats etc. in stand worden gehouden en ook de organisten en beheerders van worden betaald.
  • Op de website ANBI van de Diaconie tref je ook ANBI-gegevens. De diaconie doneert belangeloos aan mensen die wereldwijd in de knel zitten.