Collecte 21 augustus 2022

De eerste collecte is een diaconale collecte voor Rwanda, Voedselprogramma voor ondervoede gezinnen. Cyangugu staat bekend als het armste deel van Rwanda. Ondervoeding of slechte voeding is een belangrijke oorzaak waardoor mensen ernstig ziek worden of zelfs sterven. De Anglicaanse Kerk helpt lokale gemeenten om voor de meest ondervoede kinderen en gezinnen te zorgen. De Anglicaanse Kerk ziet het als haar taak om kwetsbare mensen te helpen op weg naar een betere ontwikkeling. Op verschillende plekken zijn daarom voedingsprogramma’s opgezet.

Collecte 14 augustus 2022

De eerste collecte is een landelijke Zomerzendingscollecte, bestemd voor een doel van de GZB: hulp aan huisgemeenten in Bulgarije. Na een halve eeuw communisme richt Bulgarije zich sinds 1989 steeds meer op het Westen. Veel Bulgaren zijn in naam oosters-orthodox, maar geloof speelt nauwelijks een rol in hun leven. Voor een Bijbelgetrouw christen is het daarom lastig het geloof handen en voeten te geven. Toch ontstond in de zuidoostelijke regio Boergas de organisatie ”Samaritaanse Vrouwen”.

ZomerJeugdAvond 2022

Op woensdag 17 augustus organiseren we de ZomerJeugdAvond voor jeugd in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. In groepen kun je samen met leeftijdsgenoten uitdagingen aangaan en gezelligheid hebben en ook nadenken over wat geloof jou zegt. Neem je fiets mee en trek iets sportiefs aan. Avondeten zit ook inbegrepen en het is gratis. Zie voor meer informatie de bijgevoegde flyer.

VakantieBijbelFeest 2022

Op woensdag 17 en donderdag 18 augustus organiseren we het VakantieBijbelFeest. Eindelijk kan het weer zoals vanouds! Ben je tussen en 4 en 12 jaar, dan ben je hartelijk welkom om het feest bij te wonen. Je mag verwachten dat we weer leuke knutsels gaan maken en één van beide dagen eten we pannenkoeken! Het VakantieBijbelFeest is gratis, het begint om 10 uur 's morgens en duurt tot 3 uur 's middags. Kom je ook? Meld je voor tienen aan in de Voorhof. Zie voor meer informatie de bijgevoegde flyer.

Collecte 31 juli 2022

De eerste inzameling is een stip-collecte, vandaag bestemd voor de Kindernevendienst/het kindermoment. Het is enorm belangrijk de kinderen van jongs af aan van Gods liefde en leiding te leren. De kerkrentmeesters dragen dit doel een warm hart toe.

De tweede collecte is vanmorgen voor het plaatselijke jeugdwerk. Naast de clubs willen we ook specifieke jeugdactiviteiten en evenementen, die binnen de gemeente worden georganiseerd, ondersteunen (denk bijvoorbeeld aan het VakantieBijbelFeest).

De kerkrentmeesters bevelen beide collectes van hart aan.

Collecte 24 juli 2022

De diaconale collecte is bestemd voor Wederopbouw via de lokale kerk in Syrië.  Dit project helpt slachtoffers van oorlog en geweld in het Midden-Oosten hun leven weer op te bouwen. En dat is hard nodig. Zestig procent van de Syrische bevolking lijdt honger. Sinds 2017 werkt Tearfund samen met lokale partnerorganisatie MERATH. We ondersteunen boeren in Syrië die door de conflicten moesten stoppen met werken. Door gebrek aan middelen is de landbouwketen in het land compleet verstoord.

Collecte 17 juli 2022

De eerste collecte is een diaconale inzameling en is bestemd voor Actie Vakantietas

Kinderen en jongeren uit kwetsbare gezinnen in Nederland kunnen meestal niet op vakantie. Wanneer klasgenootjes erop uit trekken, blijven zij achter. Met de actie Vakantietas van Kerk in Actie kun je hen als gemeente verrassen met een rugzak vol verrassingen voor de vakantie. 

Collecte 10 juli 2022

De beide inzamelingen zijn vandaag kerkrentmeesterlijke collectes. De 1e collecte is voor pastoraat, de reguliere en specifieke zorg en aandacht voor gemeenteleden. De 2e collecte is voor een wijkgebonden doel zoals de gemeentemaaltijd bij de startzondag. Van harte aanbevolen.