Uitzending en herhalingen op RTV De Bilt

Inmiddels is duidelijk wat het probleem is met het geluid op RTV De Bilt. Hoewel er nog steeds geen geluid valt te horen in de reguliere informatievoorziening door RTV De Bilt kunnen we wel weer onze uitzendingen van online kerkdiensten en gebedsdiensten met geluid laten zien en horen. We verwachten woensdag 25 maart om 19.30 uur de gebedsdienst te kunnen uitzenden via RTV De Bilt (Ziggo kanaal 43). Ook willen we de online kerkdienst van afgelopen zondag enkele keren opnieuw uitzenden op RTV De Bilt om kijkers alsnog in de gelegenheid te stellen deze dienst te zien én horen:

Kerkdiensten via RTV DE Bilt

Wellicht is u het al opgevallen, het geluid bij de zender RTV De Bilt is volledig weg gevallen. Hierdoor kan de zondagsdienst niet worden beluisterd via deze zender. Juist in deze tijd is dit medium zo belangrijk om toch onderdeel te kunnen zijn van de eredienst. 

Woensdagavond 19.30 uur gebedsdienst

De kerk is niet alleen de plek waar het Woord gehoord wordt, maar ook waar de stilte gezocht wordt. Waar inkeer en gebed tot de vaste onderdelen van de liturgie behoren. En het is mooi dat de kerk in tijden van nood altijd de deur kon openzetten, voor een moment van bezinning en rust, voor het ontsteken van een licht als een gebed, om elkaar te ontmoeten en te schuilen onder de hoede van de HEER.Dat openzetten van de kerk zal in deze crisis, waar juist aangedrongen wordt op sociale terughoudendheid, niet gaan. Toch zoeken we met elkaar naar een dergelijk moment.

Geen clubs, kringen en bijeenkomsten

Vanuit de wijkkerkenraad wordt gevraagd om geen bijeenkomsten/kring/clubs meer te houden. In elk geval tot en met 6 april 2020. Daar waar fysiek contact niet nodig is, dat ook niet te doen. Als creatief iets wordt gevonden met contact via mail. skype, mobiel dan is dat alleen maar fijn. Zeker ook in het kader van omzien naar elkaar.

Ook sectie bezoek werk wordt per telefoon gedaan. 

Geen diensten, wel uitzending

Bij deze een bericht over de diensten van komende zondag. Naar aanleiding van de aangekondigde overheidsmaatregelen vanwege de verspreiding van het coronavirus en de adviezen van de landelijke en regionale PKN hebben wij besloten om tot 31 maart geen erediensten te hebben in de Dorpskerk. Dat geldt zowel voor de ochtend- als de avonddiensten. Er is de verplichting om bijeenkomsten van meer dan 100 mensen af te lasten en daarnaast ook het verzoek om kerkdiensten waar minder dan 100 mensen komen, maar wel merendeel ouderen zorgvuldig te bekijken.