Knipperlicht 22 januari 2020

muurschildering

We behandelde de laatste van de 4 avonden in de serie 'Ontdek de schat' met thema: De Bijbel moet je doen

Naar aanleiding van Mattheüs 7:24-27 hebben we geleerd dat Jezus zegt dat je wijs bent als je naar Hem luistert én het ook doet, zoals een man die zijn huis op een rots bouwt en niet op zand. 

Aanpassen bijdrage Actie Kerkbalans

Deze week start de Actie Kerkbalans en we hopen dat iedereen wil bijdragen. Hiermee ondersteunt u de predikantsplaats en het gemeentewerk op een belangrijke manier. De afgelopen week hebben we onze gemeenteleden benaderd met de vraag nog eens goed naar het bedrag toegezegd voor de Actie Kerkbalans te kijken. De richtbedragen geven we nogmaals onderstaand.

Wie zingt er mee in het projectkoor bij de gezamenlijke diaconale dienst op 16 febr. in de Oosterlichtkerk?

Op 16 februari as. hopen we de diaconale dienst extra luister bij te zetten door de bijdrage van een projectkoor met zangers (m/v) uit onze beide wijkgemeenten. Daarom kan het gemeentekoor uit de Oosterlichtkerk uitgebreid worden met iedereen die het leuk vindt om in deze gezamenlijke dienst deel te nemen aan dit koor. Houd je van zingen? Zing dan mee! De repetities zijn op dinsdag 11 en vrijdag 14 februari, van 19.00-20.00 uur in de Oosterlichtkerk. Je kunt je opgeven bij Joke Firet.

Gemeentelunch 2 februari 2020

Het is weer tijd voor de eerste gemeentelunch van dit jaar. Tijdens een smakelijk en gezellig samenzijn is er ruimte voor verbinding, ontmoeting en gesprekken. Jong en oud is van harte welkom.

Als iedereen iets te eten/drinken meeneemt, dan is er genoeg voor iedereen.

Voor in de agenda: 5 april 2020 en 7 juni 2020 is er ook een lunch.

Vrouwenkring LEV

Knipperlicht 8 januari 2020

De eerste Knipperlicht van het jaar hadden we Bijbel en bingo. 

Het Bijbelverhaal kwam uit Handelingen 8: het verhaal van de man die uit Ethiopië naar Jeruzalem reisde om een bijbel/boekrol te kopen en antwoord te krijgen op zijn geloofsvragen en Filippus die er op af werd gestuurd en de Ethiopiër heeft kunnen helpen en ook nog even heeft gedoopt. Met als onderliggende boodschap dat je altijd aan iemand om uitleg kunt vragen als je iets niet snapt. De bingo was als vanouds onrustig, maar om kwart voor 8 ging iedereen met evenveel prijzen naar huis.

Onderhoud Mathildetuin

Beste tuinierders!

Data 2020 onderhoud Mathildetuin  (1e maandagmorgen van de maand):

2 maart , 6 april, 4 mei, 8 juni  (niet 1 juni = 1e pinksterdag), 6 juli, 3 augustus, 7 september, 5 oktober en 2 november.                  

Welkom van 9.00 – 11.00 uur, alle (nieuwe) hulp is welkom, ervaring niet vereist…

Tuingereedschap is aanwezig, maar u/jij kunt ook eigen spullen meenemen. Frisse lucht, beweging, koffie en gezelligheid! 

Voor info Sonja Paauw of Geetje van Dijk

Zaalvoetbal op 2 januari 2020

voetbaltoernooi

Op 2 januari organiseren we een zaalvoetbal toernooi in Olympos, 's avonds van 19.00 tot 22.00 uur. Eerst, van 19.00 uur tot 20.00 uur is er een speelronde voor gezinnen. Teams worden gevormd uit een mix van kinderen, jongeren, ouders en opa’s of oma’s. Wie wil is welkom om mee te doen of om aan te moedigen (van 6 tot en met 12 jaar).