Save the date...... Startweekend 2023

De vakantie staat voor de deur, en de activiteiten voor het nieuwe seizoen staat al in de steigers! Daarom: reserveer alvast zaterdag 16 en zondag 17 september voor het startweekend van de Dorpskerk!

Zaterdag 16 september:

  • Bruisende activiteiten, echt leuk voor iedereen! (v.a. 15 uur)
  • Gezamenlijke maaltijd
  • film

Zondag 17 september:

  • startdienst
  • koffie
  • inspirerende lunch 

Dus: zet het in je agenda, iedereen heeft iets om naar uit te kijken!  

Collecte 2 juli 2023

Beide collectes worden vandaag ingezameld door het College van Kerkrentmeesters. 

De 1e inzameling is een stip-collecte en bestemd voor het Vakantiebijbelfeest. Het enthousiaste team is reeds vol overgave bezig met de voorbereidingen. Ze kunnen trouwens nog hulp gebruiken, dus meldt u a.u.b. aan – er zijn diverse mogelijkheden om een steentje bij te dragen om er voor de jonge jeugd mooie, leuke en zinvolle dagen van te maken. Op hoop van zegen. Gedenk u het Vakantiebijbelfeest en de leiding en de medewerkers ook in uw gebeden?

Collecte 18 juni 2023

De eerste rondgang is bestemd voor Kerk voor de samenleving in Oekraïne. Door de jarenlange economische crisis in Oekraïne hadden al veel inwoners grote moeite om de eindjes aan elkaar te knopen, maar de aanhoudende oorlog zet alles op zijn kop. Raketaanvallen verwoesten steeds meer de infrastructuur, elektriciteit valt continu uit, huizen blijven onverwarmd, er is onvoldoende drinkwater en de voedselvoorziening is in gevaar. Kerken in Oekraïne schieten te hulp en kunnen zo een verschil maken in de samenleving.

Fietsactie

Op 9 en 10 juni doen wij, Henk Jan, Noud, Sam en Dennis, een fietsactie. We gaan allemaal 24 uur proberen, we wisselen elkaar dus niet af. Of we het gaan halen weten we niet, maar de uitdaging is er! Het leek ons leuk om er ook een sponsoridee aan te koppelen voor een goed doel. Dat is Costa Rica geworden. Daar hebben we u en jullie voor nodig! Klik hier om verder te lezen en te geven!

Collecte Pinksteren

1e en 2e Pinksterdag is de eerste collecte is bestemd voor de GZB-pinkstercollecte is bestemd voor Albanië. De protestantse kerken daar zijn jong en klein, maar willen graag anderen bereiken met het Evangelie. De GZB helpt hen graag hiermee! Zendingswerker Aad van der Maas (bij een aantal van u nog wel bekend) verzorgt in verschillende gemeenten lessen over thema’s zoals discipelschap, diaconaat en jeugdwerk. De jonggelovige Hajrid zegt: “We kijken er altijd naar uit dat Aad bij ons komt. De lessen zijn belangrijk, gaan over de basale dingen van het geloof en zijn heel praktisch."

Collecte 21 mei 2023

De diaconie bestemd de eerste collecte voor een Voedselprogramma voor ondervoede gezinnen in Rwanda.

Cyangugu staat bekend als het armste deel van Rwanda. Ondervoeding of slechte voeding is een belangrijke oorzaak waardoor mensen ernstig ziek worden of zelfs sterven. De Anglicaanse Kerk helpt lokale gemeenten om voor de meest ondervoede kinderen en gezinnen te zorgen.

Collecte 18 mei 2023

Vandaag zamelen de kerkrentmeesters beide collectes in.

De 1e inzameling is bestemd voor kerkmuziek, om onder andere nieuwe bundels (met muzieknotatie) te kunnen aanschaffen en om liedteksten te kunnen beameren.

De 2e inzameling is voor de eredienst, waarin we God centraal stellen door aanbidding, dankzegging, gebeden, prediking, lofzangen en viering van de sacramenten (doop en avondmaal). Met de collecte kunnen en willen we er mede zorg voor dragen dat de eredienst kunnen blijven voortgaan.

Collecte 7 mei 2023

Beide collectes worden ingezameld door het College van Kerkrentmeesters.

De eerste inzameling is voor de eredienst. In de eerste plaats zijn dit de kosten die te maken hebben met het voorgaan van onze predikanten in de diensten, maar ook de ‘inhuur’ van de gastpredikanten en alles wat daar direct mee van doen heeft.

De tweede inzameling is voor het pastoraat. Naast de kosten voor reguliere pastorale zorg betreft dit doel ook de kosten die gemaakt worden voor de catechisaties en de secties. Zo ook voor toerusting in het kader van pastoraat.

Collecte 30 april 2023

De eerste rondgang is bestemd voor noodhulp en opbouwwerk in de getroffen gebieden door de aardbevingen in Syrië. Het is ramp op ramp in Syrië. Door ruim 12 jaar geweld verkeert het land in een zware crisis. Van de 22 miljoen inwoners van het land zijn 13,6 miljoen mensen op de vlucht geslagen. De armoede is groot. Daarnaast is het land recent getroffen door hevige aardbevingen. Dit kwetsbare land ligt in puin. Na de aardbevingen is er naast gebrek aan eerste levensbehoeften ook psychische nood.

Collecte 23 april 2023

De eerste rondgang is bestemd voor Hosanna  Home, Myanmar.
Yvonne Engelage zal dit doel in de Dorpskerk op deze zondag persoonlijk toelichten en een videoboodschap inspreken voor de Oosterlichtkerk.
Dit is wat zij ons al eerder schreef over Hosanna Home: “Hosanna Home is een weeshuis in de grootste stad van Myanmar, Yangon. 
Myanmar is een heel arm land en dat is door de gevolgen van de Covid pandemie en de militaire staatsgreep (februari 2021) alleen maar nog erger geworden.