Kerkdiensten komende zondagen

Naar aanleiding van de berichtgeving van de overheid en vanuit de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) omtrent het COVID-19 (Corona) virus wordt op dit moment overlegd over de kerkdiensten gepland voor de komende weken. Wij verwachten je hier uiterlijk morgen (vrijdag) over te informeren.

Kinderkoor Pasen

Yes, het kinderkoor van de Dorpskerk is weer terug. We gaan zingen op eerste paasdag in de morgendienst. Houd jij van zingen, durf je op het podium en ben jij tussen de 4 en 14 jaar? Super leuk als jij dan mee zingt.

We oefenen op zondag 29 maart en 5 april na de morgendienst. Dit zal ongeveer een half uurtje zijn. Ook je vriendjes, klasgenoten en buurtkinderen zijn van harte welkom om te oefenen en te zingen op eerste paasdag.

Opgeven via Thea de Velde Harsenhorst 

Wij hebben er zin in!

Muzikale groet van Anne-Marie en Thea

Knipperlicht 19 februari 2020

We sloten het Clik-boekje met thema "Geef hoop" af. Het ging over Paulus die gevangengenomen werd. Handelingen 21:35-40 en 22:22-29.

Eerst deden we een proefje met een krant en een liniaal. Wie dacht dat de krant zo sterk was!? Best apart, hoe het ging.

Toen hebben we een vertelling gehoord van het spannende verhaal van hoe Paulus werd gevangengenomen en van de gelegenheid gebruik maakte om de boze menigte te vertellen over Jezus. Toen het bijna fout voor hem afliep, kon hij zich beroepen op zijn Romeins burgerschap en daardoor werd hij vrijgelaten. 

Knipperlicht 29 januari 2020

Woensdag 29 januari hebben we het op knipperlicht gehad over Lydia uit het Bijbelboek Handelingen. Lydia komt tot geloof als ze over de Here Jezus hoort waarna zij en haar gezin worden gedoopt, daarna worden Paulus en Silas uitgenodigd te logeren bij Lydia thuis.

We praten over de betekenis van ‘evangeliseren’.

En ook hoe we zelf Gods liefde aan anderen kunnen laten zien. Dat kan ook zijn in kleine dingen, lief zijn voor anderen, iets delen etc.

Knipperlicht 22 januari 2020

muurschildering

We behandelde de laatste van de 4 avonden in de serie 'Ontdek de schat' met thema: De Bijbel moet je doen

Naar aanleiding van Mattheüs 7:24-27 hebben we geleerd dat Jezus zegt dat je wijs bent als je naar Hem luistert én het ook doet, zoals een man die zijn huis op een rots bouwt en niet op zand. 

Aanpassen bijdrage Actie Kerkbalans

Deze week start de Actie Kerkbalans en we hopen dat iedereen wil bijdragen. Hiermee ondersteunt u de predikantsplaats en het gemeentewerk op een belangrijke manier. De afgelopen week hebben we onze gemeenteleden benaderd met de vraag nog eens goed naar het bedrag toegezegd voor de Actie Kerkbalans te kijken. De richtbedragen geven we nogmaals onderstaand.

Wie zingt er mee in het projectkoor bij de gezamenlijke diaconale dienst op 16 febr. in de Oosterlichtkerk?

Op 16 februari as. hopen we de diaconale dienst extra luister bij te zetten door de bijdrage van een projectkoor met zangers (m/v) uit onze beide wijkgemeenten. Daarom kan het gemeentekoor uit de Oosterlichtkerk uitgebreid worden met iedereen die het leuk vindt om in deze gezamenlijke dienst deel te nemen aan dit koor. Houd je van zingen? Zing dan mee! De repetities zijn op dinsdag 11 en vrijdag 14 februari, van 19.00-20.00 uur in de Oosterlichtkerk. Je kunt je opgeven bij Joke Firet.

Gemeentelunch 2 februari 2020

Het is weer tijd voor de eerste gemeentelunch van dit jaar. Tijdens een smakelijk en gezellig samenzijn is er ruimte voor verbinding, ontmoeting en gesprekken. Jong en oud is van harte welkom.

Als iedereen iets te eten/drinken meeneemt, dan is er genoeg voor iedereen.

Voor in de agenda: 5 april 2020 en 7 juni 2020 is er ook een lunch.

Vrouwenkring LEV