Collecte 2e Pinksterdag

De eerste collecte is de landelijke Pinksterzendingscollecte. Ieder jaar houdt de GZB de Pinksterzendingscollecte. De bestemming van de collecte is  “Hoop voor schijnbaar hopeloos Libanon”. De bevolking van Libanon heeft het zwaar. Het land is praktisch failliet, kampt met 1,5 miljoen Syrische vluchtelingen en de gevolgen van de enorme explosie in Beiroet. In deze schijnbaar hopeloze situatie biedt de kerk in Libanon hoop. De GZB wil de kerk in Libanon ondersteunen met deze collecte.

Collecte 29 mei 2022

Beide collectes worden ingezameld door het College van Kerkrentmeesters. De 1collecte is een Stipcollecte bestemd voor de eigen kerkgemeente, ditmaal voor het Vakantiebijbelfeest. We verwachten dat het feest dit jaar fysiek en zonder maatregelen door kan gaan. De voorbereiding is al in volle gang, de leiding is met enthousiasme alles aan het plannen.
De 2e collecte is voor kerkmuziek, om de aanschaf van bundels, het beameren van liedteksten en het uitzenden van kerkdiensten te bekostigen.
Beide collectes van harte aanbevolen!

Collecte Hemelvaartsdag

De eerste collecte is diaconaal en is bestemd voor Fundación Génesis (Claudia en Kees Geluk, via IZB) Fundación Génesis werd in 1998 opgericht als een organisatie voor maatschappelijk welzijn, met als kernwaarden: liefde voor de naaste, verbintenis, doorzettingsvermogen, voortdurende verbetering, integriteit. De organisatie biedt uitgebreide en persoonlijke assistentie aan mensen in problemen om de kwaliteit van hun leven te verbeteren en te werken aan een samenleving waar iedereen erbij hoort en mensen zorg voor elkaar dragen.

Collecte 22 mei 2022

De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. Gezonde maaltijden voor kinderen in een krottenwijk in Lima, Peru." Veel bewoners van de arme wijk Villa Maria in Lima – de hoofdstad van Peru – leven in extreme armoede. Ze hebben geen toegang tot basisvoorzieningen en goed onderwijs. Bovendien zijn er veel sociale problemen. In 2013 begon ds. Kleinbloesem als zendingswerker van de GZB met evangelisatiewerk in Villa Maria. Inmiddels is er een kleine kerkelijke gemeente. Iedere zondag komen er zo’n 25 kinderen naar de zondagsschool.

Collecte zondag 8 mei 2022

1e inzameling is voor de diaconie en bestemd voor het Arendsnest in Beregowo in het westen van Oekraïne, een project van Children’s Relief. Het Arendsnest biedt dagopvang en 24 uurs opvang aan kinderen in de leeftijd van 8 t/m 16 jaar. Het biedt een plaats waar de kinderen echt kind mogen zijn, gestimuleerd worden en waar ze vaardigheden leren om zelfstandig te kunnen functioneren in de samenleving.