De eerste rondgang is bestemd voor Stichting Epafras. Epafras steunt Nederlanders die vast zitten in buitenlandse gevangenissen. Vanuit de overtuiging dat ieder mens waardevol is, laat men niemand zitten.
“Wij luisteren naar de verhalen van Nederlandse gedetineerden. Hun verdriet, hun hoop, hun levens. We helpen als zij hun hand uitsteken. Soms is onze hulp praktisch. Het geven van medicijnen, omdat gedetineerden die zelf niet krijgen.
Of een telefoontje naar familieleden, omdat er geen geld is om zelf te bellen. En we geven ook geestelijke steun. Daar zijn we tenslotte professionele geestelijke verzorgers voor. We staan stil bij belangrijke levensvragen. Hoe je je leven weer op de rit kunt krijgen. Hoe je omgaat met schuld en verantwoordelijkheid. Met een gemiste kans en een nieuwe. Zo helpen we Nederlanders met de voorbereiding op hun terugkeer. Daarom bezoeken onze professionele geestelijk verzorgers sinds 1984 gevangenen – van Peru tot Japan.
En we doen meer. Vier keer per jaar ontvangen gedetineerden het tijdschrift Comeback. Met nieuws, juridische informatie en geloof en mentale kracht. En gedetineerden schrijven brieven en vrijwilligers van Epafras schrijven terug.
En we zorgen samen met Gevangenenzorg Nederland dat kinderen van gevangenen in het buitenland een verjaardagscadeau krijgen. Zo maken we de zware tijd in detentie iets lichter.
Deze collecte is aangedragen door een gemeentelid en wordt door de diaconie verdubbeld. 

Tijdens de 2e collecte vragen de kerkrentmeesters uw gaven voor een wijkgebonden doel – voor de Dorpskerk bestemd voor onderhoud aan de Mathildetuin. Wat zou het leuk zijn als de enthousiaste vrijwilligers met extra budget ter beschikking de Mathildetuin mooi kunnen blijven aankleden, verzorgen en onderhouden!

Tevens wordt er gecollecteerd voor de GZB en de wijkkas.