Diaconale collecte 27 februari 2022

Project Congo; verbeteren medische uitrusting ziekenhuis Lolwa.

Congo, een land geteisterd door armoede, (rebellen) geweld en diverse ziektes, zoals mazelen en malaria. in het dorpje Lolwa staat een ziekenhuis van de kerk die voor mensen in een grote regio van levensbelang is. maar om de noodzakelijke zorg te kunnen verlenen, is er dringend behoefte aan goede medische apparatuur. Met de opbrengst van de collecte wil men de kwaliteit van de zorg verbeteren.

Reserveren en mondkapjes niet langer nodig

De wijkkerkenraad zien naar aanleiding van de versoepeling van coronamaatregelen door de overheid geen reden meer om reservering van kerkgangers te vragen. Ook hoeven bij het betreden en verlaten van de kerk geen mondkapjes meer gedragen te worden. Wel blijft een deel van de kerkbanken buiten gebruik en is het de bedoeling 1,5m afstand te bewaren.