Beide collectes worden ingezameld door het College van Kerkrentmeesters.
De 1e inzameling is bestemd voor het plaatselijke jeugdwerk. Belangrijk en onmisbaar in onze beide gemeentes.
De 2e inzameling is voor pastoraat en eredienst. Naast kosten voor secties, catechisaties, predikanten en het ‘laten draaien’ van de erediensten, betreft het ook advies, ondersteuning en informatiemateriaal van de landelijke dienstenorganisatie PKN.
Van harte aanbevolen! 

Tevens wordt er gecollecteerd voor de IZB en de wijkkas.