Woensdagavond 19.30 uur gebedsdienst

De kerk is niet alleen de plek waar het Woord gehoord wordt, maar ook waar de stilte gezocht wordt. Waar inkeer en gebed tot de vaste onderdelen van de liturgie behoren. En het is mooi dat de kerk in tijden van nood altijd de deur kon openzetten, voor een moment van bezinning en rust, voor het ontsteken van een licht als een gebed, om elkaar te ontmoeten en te schuilen onder de hoede van de HEER.Dat openzetten van de kerk zal in deze crisis, waar juist aangedrongen wordt op sociale terughoudendheid, niet gaan. Toch zoeken we met elkaar naar een dergelijk moment.

Geen clubs, kringen en bijeenkomsten

Vanuit de wijkkerkenraad wordt gevraagd om geen bijeenkomsten/kring/clubs meer te houden. In elk geval tot en met 6 april 2020. Daar waar fysiek contact niet nodig is, dat ook niet te doen. Als creatief iets wordt gevonden met contact via mail. skype, mobiel dan is dat alleen maar fijn. Zeker ook in het kader van omzien naar elkaar.

Ook sectie bezoek werk wordt per telefoon gedaan. 

Geen diensten, wel uitzending

Bij deze een bericht over de diensten van komende zondag. Naar aanleiding van de aangekondigde overheidsmaatregelen vanwege de verspreiding van het coronavirus en de adviezen van de landelijke en regionale PKN hebben wij besloten om tot 31 maart geen erediensten te hebben in de Dorpskerk. Dat geldt zowel voor de ochtend- als de avonddiensten. Er is de verplichting om bijeenkomsten van meer dan 100 mensen af te lasten en daarnaast ook het verzoek om kerkdiensten waar minder dan 100 mensen komen, maar wel merendeel ouderen zorgvuldig te bekijken.

Kerkdiensten komende zondagen

Naar aanleiding van de berichtgeving van de overheid en vanuit de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) omtrent het COVID-19 (Corona) virus wordt op dit moment overlegd over de kerkdiensten gepland voor de komende weken. Wij verwachten je hier uiterlijk morgen (vrijdag) over te informeren.

Kinderkoor Pasen

Yes, het kinderkoor van de Dorpskerk is weer terug. We gaan zingen op eerste paasdag in de morgendienst. Houd jij van zingen, durf je op het podium en ben jij tussen de 4 en 14 jaar? Super leuk als jij dan mee zingt.

We oefenen op zondag 29 maart en 5 april na de morgendienst. Dit zal ongeveer een half uurtje zijn. Ook je vriendjes, klasgenoten en buurtkinderen zijn van harte welkom om te oefenen en te zingen op eerste paasdag.

Opgeven via Thea de Velde Harsenhorst 

Wij hebben er zin in!

Muzikale groet van Anne-Marie en Thea

Knipperlicht 19 februari 2020

We sloten het Clik-boekje met thema "Geef hoop" af. Het ging over Paulus die gevangengenomen werd. Handelingen 21:35-40 en 22:22-29.

Eerst deden we een proefje met een krant en een liniaal. Wie dacht dat de krant zo sterk was!? Best apart, hoe het ging.

Toen hebben we een vertelling gehoord van het spannende verhaal van hoe Paulus werd gevangengenomen en van de gelegenheid gebruik maakte om de boze menigte te vertellen over Jezus. Toen het bijna fout voor hem afliep, kon hij zich beroepen op zijn Romeins burgerschap en daardoor werd hij vrijgelaten. 

Knipperlicht 29 januari 2020

Woensdag 29 januari hebben we het op knipperlicht gehad over Lydia uit het Bijbelboek Handelingen. Lydia komt tot geloof als ze over de Here Jezus hoort waarna zij en haar gezin worden gedoopt, daarna worden Paulus en Silas uitgenodigd te logeren bij Lydia thuis.

We praten over de betekenis van ‘evangeliseren’.

En ook hoe we zelf Gods liefde aan anderen kunnen laten zien. Dat kan ook zijn in kleine dingen, lief zijn voor anderen, iets delen etc.