Collecte 29 oktober 2023

De eerste rondgang is bestemd voor Hulp aan vluchtelingen in Nederland, via Stichting INLIA. INLIA bevordert rechtvaardigheid in de samenleving door zich - uit naam van en/of samen met lokale gemeenschappen - in te zetten voor asielzoekers en vluchtelingen in nood.

Collecte 22 oktober 2023

Beide collectes worden door de kerkrentmeesters ingezameld.
De 1e collecte is de landelijke collecte voor Missionair werk
In Nederland gaan steeds minder mensen naar de kerk. Maar dat betekent niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met pioniersplekken, een nieuwe vorm van kerk-zijn. Zoals bijvoorbeeld pioniersplek LUX in Den Haag, waar twintigers en dertigers met elkaar in ontspannen sfeer spreken belangrijke levensvragen.

Zingen in de Voorhof

Vanuit de brood & Broodkring ma. is het verlangen ontstaan om met enige regelmaat, met elkaar te gaan zingen, om God groot te maken.  ‘ Gewoon’ bij de gitaar of meezingen met fijne liederen. Wat zing jij , wat zingt u graag?
Voor de eerste keer hebben we  vrijdag 20 oktober om 19.30 gepland, in de Voorhof. Jong en oud(er) hartelijk welkom!

Collecte 15 oktober 2023

De eerste rondgang is bestemd voor Hulp voor Aleppo.
In het door de Syrische burgeroorlog zwaar getroffen Aleppo, is de kerk steeds vaker een plaats van hoop. Aleppo ligt sinds het begin van de oorlog regelmatig onder vuur. Nu het geweld afneemt, treft economisch verval de stad. De cijfers zijn ontstellend: ruim een miljoen kinderen heeft dringend voldoende en gezond eten nodig. Zes van de tien mensen leven onder de armoedegrens en de meerderheid is niet in staat om in hun basisbehoeften te voorzien.

Collecte 8 oktober 2023

De eerste inzameling is bestemd voor Hillcrest Aids Centre in Zuid Afrika, een mooie organisatie, die op basis van onvoorwaardelijke liefde al meer dan 30 jaar actief is in de strijd tegen het HIV virus en opkomt voor de vele mensen in hun kansarme werkgebied, die leven met HIV en/of Aids. Graag verwijzen we ook naar het speciale stukje hierover in het Kerkvenster van oktober inzake het 12,5 jubileum van Stichting Zulu Aid (www.zuluaid.nl), die in Nederland voor Hillcrest promotie en fondsenwerving doet. Hartelijk dank voor jullie gaven hiervoor.

Collecte 1 oktober 2023

Het College van Kerkrentmeesters zamelt vandaag beide collectes in.
De 1e collecte is de landelijke inzameling voor Kerk en Israël.
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het Joodse volk een wezenlijk onderdeel van de eigen identiteit. Daarom bezinnen we ons op de joodse wortels van ons geloof en bevorderen we het gesprek tussen Joden en christenen. Ook staan we op tegen antisemitisme.

Collecte 17 september 2023

De eerste rondgang is bestemd voor inkomenszekerheid Myanmar. In het Zuidoost-Aziatische land Myanmar helpt Kerk in Actie kwetsbare groepen om op eigen benen te staan. In tien dorpen verwerken jonge moeders, jongeren tussen de 18 en 35 jaar en slachtoffers van de gewapende conflicten landbouwgewassen tot consumentenproducten. Ze verbouwen pinda’s om tot olie te verwerken, of gember om te drogen en te verkopen. Hierdoor groeit hun inkomen en kunnen zij een menswaardig bestaan opbouwen. Kerk in Actie ondersteunt hen met trainingen en kleinschalige leningen.