Het blad Kerkvenster verschijnt eens in de zes weken en geeft nieuws en achtergronden van de beide wijkgemeenten van de Protestantse gemeente De Bilt, dus de wijkgemeente Dorpskerk en de wijkgemeente Oosterlichtkerk. U kunt zich hierop abonneren door contact op te nemen met het Kerkelijk bureau en meer informatie over het aanleveren van kopij treft u aan met deze link.