Collecte 25 september 2022

Op deze Vredeszondag is de eerste rondgang een landelijk collecte voor Vredeswerk: Vrouwen als vredestichters. In Colombia leed men 50 jaar lang onder een burgeroorlog met 220.000 doden, 5 miljoen ontheemden en 15 miljoen armen tot gevolg. Op dit moment leeft tien procent van de bevolking nog steeds in extreme armoede. Vrouwen en kinderen hebben namelijk nog vaak te lijden onder huiselijk geweld. Hoe kunnen slachtoffers en daders straks weer samenleven?

Collecte 18 september 2022

De eerste collecte is bestemd voor Noodhulp Oekraïne via “ Zending over grenzen” Oekraïne is het op een na grootste land van Europa en het armste land na Moldavië. Het land worstelde al decennialang met corruptie en economische problemen, maar nu verkeert Oekraïne in een enorme crisis.

Collecte 11 september 2022

Beide collectes worden ingezameld door het College van Kerkrentmeesters. De eerste is een landelijke collecte voor Catechese en educatie (JOP). Jongeren zijn de toekomst van de kerk! Des te belangrijker dat zij zich er thuis voelen, dat ze serieus worden genomen en dat ze een volwaardig stem hebben. Onderzoek maakt duidelijk dat kerken die hier zorgvuldig mee omgaan aantrekkingskracht hebben op kinderen en jongeren.

Collecte 4 september 2022

Eerste collecte is bestemd voor Kerk in Actie Stop de hongersnood in Oost-Afrika Voor meer dan 23 miljoen mensen in Ethiopië, Kenia en Somalië dreigt honger, omdat er in bepaalde regio’s al drie jaar nauwelijks regen is gevallen. Door de klimaatcrisis zijn de weersextremen groter geworden. De oorlog in Oekraïne heeft de brandstof- en voedselprijzen doen stijgen en de graanexport laten stagneren. De meest kwetsbare mensen worden het zwaarst getroffen. Kerk in Actie steunt hen met water en voedsel. Help mee.

Collecte 28 augustus 2022

De eerste collecte is bestemd voor het plaatselijk diaconaal werk. Als Biltse Diaconie steunen graag de vele doelen wereldwijd. Er is zoveel nood… Maar ook dichtbij huis is onze hulp nodig door gebed, inzet van vrijwilligers, beschikbaar stellen van ruimte, samenwerking met maatschappelijke organisaties en financiële steun aan diverse plaatselijke organisaties.

Collecte 21 augustus 2022

De eerste collecte is een diaconale collecte voor Rwanda, Voedselprogramma voor ondervoede gezinnen. Cyangugu staat bekend als het armste deel van Rwanda. Ondervoeding of slechte voeding is een belangrijke oorzaak waardoor mensen ernstig ziek worden of zelfs sterven. De Anglicaanse Kerk helpt lokale gemeenten om voor de meest ondervoede kinderen en gezinnen te zorgen. De Anglicaanse Kerk ziet het als haar taak om kwetsbare mensen te helpen op weg naar een betere ontwikkeling. Op verschillende plekken zijn daarom voedingsprogramma’s opgezet.

Collecte 14 augustus 2022

De eerste collecte is een landelijke Zomerzendingscollecte, bestemd voor een doel van de GZB: hulp aan huisgemeenten in Bulgarije. Na een halve eeuw communisme richt Bulgarije zich sinds 1989 steeds meer op het Westen. Veel Bulgaren zijn in naam oosters-orthodox, maar geloof speelt nauwelijks een rol in hun leven. Voor een Bijbelgetrouw christen is het daarom lastig het geloof handen en voeten te geven. Toch ontstond in de zuidoostelijke regio Boergas de organisatie ”Samaritaanse Vrouwen”.

ZomerJeugdAvond 2022

Op woensdag 17 augustus organiseren we de ZomerJeugdAvond voor jeugd in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. In groepen kun je samen met leeftijdsgenoten uitdagingen aangaan en gezelligheid hebben en ook nadenken over wat geloof jou zegt. Neem je fiets mee en trek iets sportiefs aan. Avondeten zit ook inbegrepen en het is gratis. Zie voor meer informatie de bijgevoegde flyer.

VakantieBijbelFeest 2022

Op woensdag 17 en donderdag 18 augustus organiseren we het VakantieBijbelFeest. Eindelijk kan het weer zoals vanouds! Ben je tussen en 4 en 12 jaar, dan ben je hartelijk welkom om het feest bij te wonen. Je mag verwachten dat we weer leuke knutsels gaan maken en één van beide dagen eten we pannenkoeken! Het VakantieBijbelFeest is gratis, het begint om 10 uur 's morgens en duurt tot 3 uur 's middags. Kom je ook? Meld je voor tienen aan in de Voorhof. Zie voor meer informatie de bijgevoegde flyer.