Collecte 26 november 2023

De eerste rondgang is bestemd voor Soepfiets Leger des Heils Utrecht. Met een Soepfiets gevuld met broodjes, koffie, soep en meer gaan de mensen van Veldwerk Utrecht van het Leger des Heils de straat op om actief contact te leggen met mensen die buiten slapen of wonen en meestal te kampen hebben met problemen op verschillende leefgebieden zoals verslaving, schulden en/of psychiatrische problemen. Het uiteindelijke doel van de Soepfiets is opsporing en signalering, het leggen van contact en het opstarten van hulpverlening.

Collecte 19 november 2023

De eerste rondgang is bestemd voor Een stabiel huis voor kinderen in De Glind. Op adem komen in jeugddorp De Glind. In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis geplaatst. Ze maakten in hun leven al té veel mee. In jeugddorp De Glind vinden deze kinderen een veilig thuis. Ze wonen bij gewone gezinnen, in 28 gezinshuizen die verspreid staan over het verder gewone dorp. De ouders hebben een opleiding om kwetsbare kinderen de juiste verzorging en opvoeding te geven. Daarnaast krijgen ze ondersteuning bij hun ontwikkeling en traumaherstel.

Collecte 12 november 2023

De eerste rondgang is bestemd voor Noodhulpcollecte voor de slachtoffers en wederopbouw van Marokko en Libië. Tienduizenden doden, honderdduizenden mensen dakloos en zonder voedsel en schoon drinkwater. Twee verwoestende rampen troffen Noord-Afrika: eerst een aardbeving in Marokko, vervolgens overstromingen in Libië. Hulp voor de overlevenden is heel hard nodig. In beide landen zijn maar weinig hulporganisaties actief. Daarom zet ZOA alles op alles om in deze rampgebieden noodhulp te kunnen verlenen. Want één ding is duidelijk: de nood is ongekend hoog.

Collecte 29 oktober 2023

De eerste rondgang is bestemd voor Hulp aan vluchtelingen in Nederland, via Stichting INLIA. INLIA bevordert rechtvaardigheid in de samenleving door zich - uit naam van en/of samen met lokale gemeenschappen - in te zetten voor asielzoekers en vluchtelingen in nood.

Collecte 22 oktober 2023

Beide collectes worden door de kerkrentmeesters ingezameld.
De 1e collecte is de landelijke collecte voor Missionair werk
In Nederland gaan steeds minder mensen naar de kerk. Maar dat betekent niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met pioniersplekken, een nieuwe vorm van kerk-zijn. Zoals bijvoorbeeld pioniersplek LUX in Den Haag, waar twintigers en dertigers met elkaar in ontspannen sfeer spreken belangrijke levensvragen.

Zingen in de Voorhof

Vanuit de brood & Broodkring ma. is het verlangen ontstaan om met enige regelmaat, met elkaar te gaan zingen, om God groot te maken.  ‘ Gewoon’ bij de gitaar of meezingen met fijne liederen. Wat zing jij , wat zingt u graag?
Voor de eerste keer hebben we  vrijdag 20 oktober om 19.30 gepland, in de Voorhof. Jong en oud(er) hartelijk welkom!

Collecte 15 oktober 2023

De eerste rondgang is bestemd voor Hulp voor Aleppo.
In het door de Syrische burgeroorlog zwaar getroffen Aleppo, is de kerk steeds vaker een plaats van hoop. Aleppo ligt sinds het begin van de oorlog regelmatig onder vuur. Nu het geweld afneemt, treft economisch verval de stad. De cijfers zijn ontstellend: ruim een miljoen kinderen heeft dringend voldoende en gezond eten nodig. Zes van de tien mensen leven onder de armoedegrens en de meerderheid is niet in staat om in hun basisbehoeften te voorzien.

Collecte 8 oktober 2023

De eerste inzameling is bestemd voor Hillcrest Aids Centre in Zuid Afrika, een mooie organisatie, die op basis van onvoorwaardelijke liefde al meer dan 30 jaar actief is in de strijd tegen het HIV virus en opkomt voor de vele mensen in hun kansarme werkgebied, die leven met HIV en/of Aids. Graag verwijzen we ook naar het speciale stukje hierover in het Kerkvenster van oktober inzake het 12,5 jubileum van Stichting Zulu Aid (www.zuluaid.nl), die in Nederland voor Hillcrest promotie en fondsenwerving doet. Hartelijk dank voor jullie gaven hiervoor.