Collecte 5 februari 2023

Start van het Diaconaal Appèl 2023; thema: Overstromingen wereldwijd. Dit thema is gekozen omdat het dit jaar 70 jaar geleden is dat de watersnoodramp plaatsvond in Zeeland, in de nacht van zaterdag 31 januari op zondag 1 februari 1953. Oudere gemeenteleden zullen dit zich vast nog herinneren. Naar aanleiding van deze ramp is ook het Werelddiaconaat ontstaan. Uit de hele wereld kwam er hulp voor het getroffen gebied, suiker uit Jamaica, rijst uit Iran en dadels uit Irak. Toen rees de vraag moet Nederland niet zelf ook meer hulp bieden bij rampen in het buitenland?

Collecte 29 januari 2023

De eerste rondgang is bestemd voor het creëren van banen voor jongeren in Libanon, Jordanië en Irak. Van de miljoenen Syriërs die door de oorlog hun land zijn ontvlucht zijn de meeste terecht gekomen in de buurlanden Libanon, Jordanië en Irak. Ze leven er in grote armoede. Door de zware economische crisis is het moeilijk om een nieuw bestaan op te bouwen. Kerk in Actie ondersteunt Syrische vluchtelingen en arme lokale families met een opleiding in sectoren waar veel vraag is naar personeel, of met het opzetten van een eigen bedrijf.

Collecte 22 januari 2023

De eerste collecte is een diaconale collecte. Helaas is er in Het Kerkvenster geen aankondiging geplaatst van deze collecte, maar in de dienst is een goede presentatie over het mooie project in Costa Rica te zien. Een vakantieparadijs! Dat is misschien uw eerste beeld bij Costa Rica. Prachtige natuur, maar Costa Rica kent ook veel armoede, drugsverslaving en geweld. Vandaag willen we geld inzamelen om een diaconaal project te steunen van de GZB in samenwerking met de HGJB, waarbij Kees en Claudia Geluk zeer nauw betrokken zijn. Uw bijdrage gaat o.a.

Collecte 1 januari 2023

De eerste collecte is bestemd voor VOORKOM! Jeugdpreventie

Voorkom! geeft voorlichting aan kinderen en tieners over middelengebruik. Dit doen wij door het verzorgen van preventielessen die voornamelijk op scholen worden gegeven. De preventielessen gaan over de thema’s alcohol, drugs, roken, gokken, internet en gamen. Met deze lessen wil Voorkom! leerlingen leren om zelf gezonde keuzes te maken.

De tweede collecte is bestemd voor pastoraat.

Collecte oudejaarsavond

Beide collectes worden ingezameld door het College van Kerkrentmeesters. De 1e rondgang betreft een Eindejaarscollecte, die we dit jaar bestemmen om de enorm gestegen energiekosten te bestrijden. De 2e collecte is voor een Wijkgebonden doel, vandaag bestemd voor het opknappen van de Voorhof om het gebruik en de verhuurbaarheid te verbeteren. Wij collecteren met name voor de nieuwe (rol)gordijnen. Beide collectes van harte aanbevolen!

Collecte Kerst

Diaconale inzameling op 24, 25 en 26 december 2022

Kinderen in de Knel.

Een beter leven voor vluchtelingenkinderen in Griekenland

Kerstlichtjestocht in en rond Dorpskerk

Jong en oud van harte welkom! Vanaf zondagmiddag 18 december 16.30 uur kunnen kinderen in de Voorhof een lampion maken. Het is fijn als ze een lampionstokje meenemen. Om 17 uur start in de kerk de kerstlichtjestocht. We zullen lopend op zoek gaan naar het Kerstkind en komen zo langs alle belangrijke figuren uit het kerstverhaal. Wees welkom en neem gerust iemand mee!

Collecte 4 december 2022

De eerste rondgang is bestemd voor Beth Shamar, algemene christelijke Dagverzorging voor ouderen met een vorm van dementie in Groenekan. Beth Shamar wil professionele, persoonlijke en warme zorg bieden aan ouderen die daar behoefte aan hebben. De naam Beth Shamar drukt dit uit. Het Hebreeuwse woord Beth betekent "huis van". Het andere Hebreeuwse woord Shamar staat voor omarming, bescherming. Beth Shamar is opgericht om tegemoet te komen aan de wensen en behoeften van ouderen die verminderd zelfredzaam zijn ten gevolge van dementie.

Gemeente avond

Woensdagavond 30 november wil uw kerkenraad een gemeente avond houden.
Belangrijk onderwerp op deze avond is onze financiële positie, daarnaast ruimen wij veel tijd in om uw mening te horen over de vorm van viering Heilig Avondmaal.
Wij rekenen op uw komst, dus graag noteren in uw agenda.

Collecte 27 november 2022

Beide collectes zijn bestemd voor de kerkrentmeesters. De 1e collecte is een Stipcollecte en bestemd voor het adventsproject van de kindernevendienst/het kindermoment. In de 2e rondgang wordt er geld ingezameld voor kerkmuziek. Het betreft o.a. lied- en muziekbundels en liedlicenties. Beide collectes van harte aanbevolen.