Collecte Pinksteren

1e en 2e Pinksterdag is de eerste collecte is bestemd voor de GZB-pinkstercollecte is bestemd voor Albanië. De protestantse kerken daar zijn jong en klein, maar willen graag anderen bereiken met het Evangelie. De GZB helpt hen graag hiermee! Zendingswerker Aad van der Maas (bij een aantal van u nog wel bekend) verzorgt in verschillende gemeenten lessen over thema’s zoals discipelschap, diaconaat en jeugdwerk. De jonggelovige Hajrid zegt: “We kijken er altijd naar uit dat Aad bij ons komt. De lessen zijn belangrijk, gaan over de basale dingen van het geloof en zijn heel praktisch."

Collecte 21 mei 2023

De diaconie bestemd de eerste collecte voor een Voedselprogramma voor ondervoede gezinnen in Rwanda.

Cyangugu staat bekend als het armste deel van Rwanda. Ondervoeding of slechte voeding is een belangrijke oorzaak waardoor mensen ernstig ziek worden of zelfs sterven. De Anglicaanse Kerk helpt lokale gemeenten om voor de meest ondervoede kinderen en gezinnen te zorgen.

Collecte 18 mei 2023

Vandaag zamelen de kerkrentmeesters beide collectes in.

De 1e inzameling is bestemd voor kerkmuziek, om onder andere nieuwe bundels (met muzieknotatie) te kunnen aanschaffen en om liedteksten te kunnen beameren.

De 2e inzameling is voor de eredienst, waarin we God centraal stellen door aanbidding, dankzegging, gebeden, prediking, lofzangen en viering van de sacramenten (doop en avondmaal). Met de collecte kunnen en willen we er mede zorg voor dragen dat de eredienst kunnen blijven voortgaan.

Collecte 7 mei 2023

Beide collectes worden ingezameld door het College van Kerkrentmeesters.

De eerste inzameling is voor de eredienst. In de eerste plaats zijn dit de kosten die te maken hebben met het voorgaan van onze predikanten in de diensten, maar ook de ‘inhuur’ van de gastpredikanten en alles wat daar direct mee van doen heeft.

De tweede inzameling is voor het pastoraat. Naast de kosten voor reguliere pastorale zorg betreft dit doel ook de kosten die gemaakt worden voor de catechisaties en de secties. Zo ook voor toerusting in het kader van pastoraat.

Collecte 30 april 2023

De eerste rondgang is bestemd voor noodhulp en opbouwwerk in de getroffen gebieden door de aardbevingen in Syrië. Het is ramp op ramp in Syrië. Door ruim 12 jaar geweld verkeert het land in een zware crisis. Van de 22 miljoen inwoners van het land zijn 13,6 miljoen mensen op de vlucht geslagen. De armoede is groot. Daarnaast is het land recent getroffen door hevige aardbevingen. Dit kwetsbare land ligt in puin. Na de aardbevingen is er naast gebrek aan eerste levensbehoeften ook psychische nood.

Collecte 23 april 2023

De eerste rondgang is bestemd voor Hosanna  Home, Myanmar.
Yvonne Engelage zal dit doel in de Dorpskerk op deze zondag persoonlijk toelichten en een videoboodschap inspreken voor de Oosterlichtkerk.
Dit is wat zij ons al eerder schreef over Hosanna Home: “Hosanna Home is een weeshuis in de grootste stad van Myanmar, Yangon. 
Myanmar is een heel arm land en dat is door de gevolgen van de Covid pandemie en de militaire staatsgreep (februari 2021) alleen maar nog erger geworden.

Collecte 19 maart 2023

De 1e inzameling is voor het (landelijke) missionaire werk van de Protestantse Kerk. Kliederkerk is een missionaire vorm van kerk-zijn. Samen met kinderen én jongeren ontdekken, vieren en eten. Met elkaar in het voetspoor van Jezus leren gaan. In kliederkerk ontdekken jong en oud op een creatieve manier de betekenis van bijbelverhalen. Het is een geweldige manier om gezinnen en kinderen die geen kerkelijke achtergrond hebben aan te spreken. De Protestantse Kerk ondersteunt kliederkerken zodat zij kunnen groeien als vindplaats van geloof, hoop en liefde.

Collecte 12 maart 2023

Diaconaat

De eerste rondgang is bestemd voor een beter inkomen voor sheaboerinnen in Ghana.
Sheaboerinnen versterken blijkt succesvol.
Vrouwen uit afgelegen dorpen economisch zelfstandig maken kan enorm succesvol zijn, zoals blijkt bij de sheaboerinnen in Ghana. Sinds 2015 versterkt Kerk in Actie daar vrouwen die sheanoten rapen en tot boter verwerken. Inmiddels zijn commerciële partijen aangehaakt. Als een soort vliegwiel kunnen steeds meer vrouwen ondersteund worden en verbetert het leven van ruim 15.000 vrouwen. 

Collecte Biddag 8 maart 2023

De diaconale rondgang is bestemd voor een beter inkomen voor sheaboerinnen in Ghana.
Sheaboerinnen versterken blijkt succesvol.
Vrouwen uit afgelegen dorpen economisch zelfstandig maken kan enorm succesvol zijn, zoals blijkt bij de sheaboerinnen in Ghana. Sinds 2015 versterkt Kerk in Actie daar vrouwen die sheanoten rapen en tot boter verwerken. Inmiddels zijn commerciële partijen aangehaakt. Als een soort vliegwiel kunnen steeds meer vrouwen ondersteund worden en verbetert het leven van ruim 15.000 vrouwen.