De eerste rondgang is bestemd voor Stichting De Ontmoeting. 
Stichting De Ontmoeting helpt mensen in Nederland die de verbinding met hun omgeving en zichzelf volledig zijn kwijtgeraakt. Velen van hen kampen met verslaving, schulden, psychische problemen en dreigen hun huis kwijt te raken. Soms leven ze zelfs al jarenlang op straat. De ontmoeting biedt perspectief aan hen die zijn vastgelopen in het leven. De ontmoeting biedt ambulante hulp, dagopvang, inloop en activering, op verschillende locaties in heel Nederland.

Het CvK zamelt tijdens de 2e rondgang uw gaven in voor onderhoud aan gebouwen en terreinen. Naast kosten voor onderhoud van alle gebouwen moet u bij dit doel ook denken aan de kosten voor geluids- en beamerinstallaties. Al met al een grote kostenpost. U doet toch ook mee?

Tevens wordt er gecollecteerd voor de GZB en de wijkkas.