Collecte 5 maart 2023

De eerste rondgang is bestemd voor de voorjaarszendingscollecte. De GZB-voorjaarscollecte is bestemd voor Malawi. De kerk in Malawi ziet het als haar roeping om antwoord te geven op de groeiende invloed van de islam. In steeds meer gemeenten worden trainingen gegeven waardoor mensen worden toegerust om het Evangelie met hun naaste te delen. Dankzij die trainingen komen velen tot geloof.

Collecte 26 februari 2023

De eerste rondgang is bestemd voor Zambia - Maatjes voor gezinnen zonder ouders. Meer dan 20.000 gezinnen in Zambia zijn ouderloos, met kinderen onder de 18 jaar als gezinshoofd. Lange tijd zorgden opa’s en oma’s voor deze kinderen, nadat hun ouders aan aids overleden. Maar als die ook overlijden, staan veel weeskinderen er alleen voor. Het kind dat gezinshoofd is moet zelf het huishouden doen, moet voor inkomen zorgen, moet de andere broertjes en zusjes onderhouden. Hun eigen toekomst valt in duigen.

Collecte 19 februari 2023

De eerste rondgang is bestemd voor Stichting Gave. Stichting Gave verlangt ernaar dat de vluchtelingen die naar ons land komen in Jezus’ naam worden gezien en geliefd. Ze komen thuis bij mensen en God. Gave maakt kerken en christenen bewust van de roeping om vluchtelingen een thuis te bieden. Gave inspireert, traint en helpt bij de invulling hiervan. Gave initieert, organiseert en ondersteunt diaconaal, missionair en pastoraal werk onder vluchtelingen in Nederland. Gave organiseert het hele jaar door activiteiten voor vluchtelingen en Nederlandse christenen.

Collecte 12 februari 2023

Beide collectes worden vandaag ingezameld door het College van Kerkrentmeesters. De eerste collecte is bestemd voor plaatselijk jeugdwerk, een essentieel en ‘kostbaar’ onderdeel binnen onze kerk. De tweede collecte is voor het pastoraat, een breed omvattend begrip m.b.t. zorg en begeleiding van gemeenteleden. Beide collectes van harte aanbevolen door het CvK.

Collecte 5 februari 2023

Start van het Diaconaal Appèl 2023; thema: Overstromingen wereldwijd. Dit thema is gekozen omdat het dit jaar 70 jaar geleden is dat de watersnoodramp plaatsvond in Zeeland, in de nacht van zaterdag 31 januari op zondag 1 februari 1953. Oudere gemeenteleden zullen dit zich vast nog herinneren. Naar aanleiding van deze ramp is ook het Werelddiaconaat ontstaan. Uit de hele wereld kwam er hulp voor het getroffen gebied, suiker uit Jamaica, rijst uit Iran en dadels uit Irak. Toen rees de vraag moet Nederland niet zelf ook meer hulp bieden bij rampen in het buitenland?

Collecte 29 januari 2023

De eerste rondgang is bestemd voor het creëren van banen voor jongeren in Libanon, Jordanië en Irak. Van de miljoenen Syriërs die door de oorlog hun land zijn ontvlucht zijn de meeste terecht gekomen in de buurlanden Libanon, Jordanië en Irak. Ze leven er in grote armoede. Door de zware economische crisis is het moeilijk om een nieuw bestaan op te bouwen. Kerk in Actie ondersteunt Syrische vluchtelingen en arme lokale families met een opleiding in sectoren waar veel vraag is naar personeel, of met het opzetten van een eigen bedrijf.

Collecte 22 januari 2023

De eerste collecte is een diaconale collecte. Helaas is er in Het Kerkvenster geen aankondiging geplaatst van deze collecte, maar in de dienst is een goede presentatie over het mooie project in Costa Rica te zien. Een vakantieparadijs! Dat is misschien uw eerste beeld bij Costa Rica. Prachtige natuur, maar Costa Rica kent ook veel armoede, drugsverslaving en geweld. Vandaag willen we geld inzamelen om een diaconaal project te steunen van de GZB in samenwerking met de HGJB, waarbij Kees en Claudia Geluk zeer nauw betrokken zijn. Uw bijdrage gaat o.a.

Collecte 1 januari 2023

De eerste collecte is bestemd voor VOORKOM! Jeugdpreventie

Voorkom! geeft voorlichting aan kinderen en tieners over middelengebruik. Dit doen wij door het verzorgen van preventielessen die voornamelijk op scholen worden gegeven. De preventielessen gaan over de thema’s alcohol, drugs, roken, gokken, internet en gamen. Met deze lessen wil Voorkom! leerlingen leren om zelf gezonde keuzes te maken.

De tweede collecte is bestemd voor pastoraat.

Collecte oudejaarsavond

Beide collectes worden ingezameld door het College van Kerkrentmeesters. De 1e rondgang betreft een Eindejaarscollecte, die we dit jaar bestemmen om de enorm gestegen energiekosten te bestrijden. De 2e collecte is voor een Wijkgebonden doel, vandaag bestemd voor het opknappen van de Voorhof om het gebruik en de verhuurbaarheid te verbeteren. Wij collecteren met name voor de nieuwe (rol)gordijnen. Beide collectes van harte aanbevolen!

Collecte Kerst

Diaconale inzameling op 24, 25 en 26 december 2022

Kinderen in de Knel.

Een beter leven voor vluchtelingenkinderen in Griekenland