Collecte 19 maart 2023

De 1e inzameling is voor het (landelijke) missionaire werk van de Protestantse Kerk. Kliederkerk is een missionaire vorm van kerk-zijn. Samen met kinderen én jongeren ontdekken, vieren en eten. Met elkaar in het voetspoor van Jezus leren gaan. In kliederkerk ontdekken jong en oud op een creatieve manier de betekenis van bijbelverhalen. Het is een geweldige manier om gezinnen en kinderen die geen kerkelijke achtergrond hebben aan te spreken. De Protestantse Kerk ondersteunt kliederkerken zodat zij kunnen groeien als vindplaats van geloof, hoop en liefde.

Collecte 12 maart 2023

Diaconaat

De eerste rondgang is bestemd voor een beter inkomen voor sheaboerinnen in Ghana.
Sheaboerinnen versterken blijkt succesvol.
Vrouwen uit afgelegen dorpen economisch zelfstandig maken kan enorm succesvol zijn, zoals blijkt bij de sheaboerinnen in Ghana. Sinds 2015 versterkt Kerk in Actie daar vrouwen die sheanoten rapen en tot boter verwerken. Inmiddels zijn commerciële partijen aangehaakt. Als een soort vliegwiel kunnen steeds meer vrouwen ondersteund worden en verbetert het leven van ruim 15.000 vrouwen. 

Collecte Biddag 8 maart 2023

De diaconale rondgang is bestemd voor een beter inkomen voor sheaboerinnen in Ghana.
Sheaboerinnen versterken blijkt succesvol.
Vrouwen uit afgelegen dorpen economisch zelfstandig maken kan enorm succesvol zijn, zoals blijkt bij de sheaboerinnen in Ghana. Sinds 2015 versterkt Kerk in Actie daar vrouwen die sheanoten rapen en tot boter verwerken. Inmiddels zijn commerciële partijen aangehaakt. Als een soort vliegwiel kunnen steeds meer vrouwen ondersteund worden en verbetert het leven van ruim 15.000 vrouwen. 

Collecte 5 maart 2023

De eerste rondgang is bestemd voor de voorjaarszendingscollecte. De GZB-voorjaarscollecte is bestemd voor Malawi. De kerk in Malawi ziet het als haar roeping om antwoord te geven op de groeiende invloed van de islam. In steeds meer gemeenten worden trainingen gegeven waardoor mensen worden toegerust om het Evangelie met hun naaste te delen. Dankzij die trainingen komen velen tot geloof.

Collecte 26 februari 2023

De eerste rondgang is bestemd voor Zambia - Maatjes voor gezinnen zonder ouders. Meer dan 20.000 gezinnen in Zambia zijn ouderloos, met kinderen onder de 18 jaar als gezinshoofd. Lange tijd zorgden opa’s en oma’s voor deze kinderen, nadat hun ouders aan aids overleden. Maar als die ook overlijden, staan veel weeskinderen er alleen voor. Het kind dat gezinshoofd is moet zelf het huishouden doen, moet voor inkomen zorgen, moet de andere broertjes en zusjes onderhouden. Hun eigen toekomst valt in duigen.

Collecte 19 februari 2023

De eerste rondgang is bestemd voor Stichting Gave. Stichting Gave verlangt ernaar dat de vluchtelingen die naar ons land komen in Jezus’ naam worden gezien en geliefd. Ze komen thuis bij mensen en God. Gave maakt kerken en christenen bewust van de roeping om vluchtelingen een thuis te bieden. Gave inspireert, traint en helpt bij de invulling hiervan. Gave initieert, organiseert en ondersteunt diaconaal, missionair en pastoraal werk onder vluchtelingen in Nederland. Gave organiseert het hele jaar door activiteiten voor vluchtelingen en Nederlandse christenen.

Collecte 12 februari 2023

Beide collectes worden vandaag ingezameld door het College van Kerkrentmeesters. De eerste collecte is bestemd voor plaatselijk jeugdwerk, een essentieel en ‘kostbaar’ onderdeel binnen onze kerk. De tweede collecte is voor het pastoraat, een breed omvattend begrip m.b.t. zorg en begeleiding van gemeenteleden. Beide collectes van harte aanbevolen door het CvK.

Collecte 5 februari 2023

Start van het Diaconaal Appèl 2023; thema: Overstromingen wereldwijd. Dit thema is gekozen omdat het dit jaar 70 jaar geleden is dat de watersnoodramp plaatsvond in Zeeland, in de nacht van zaterdag 31 januari op zondag 1 februari 1953. Oudere gemeenteleden zullen dit zich vast nog herinneren. Naar aanleiding van deze ramp is ook het Werelddiaconaat ontstaan. Uit de hele wereld kwam er hulp voor het getroffen gebied, suiker uit Jamaica, rijst uit Iran en dadels uit Irak. Toen rees de vraag moet Nederland niet zelf ook meer hulp bieden bij rampen in het buitenland?

Collecte 29 januari 2023

De eerste rondgang is bestemd voor het creëren van banen voor jongeren in Libanon, Jordanië en Irak. Van de miljoenen Syriërs die door de oorlog hun land zijn ontvlucht zijn de meeste terecht gekomen in de buurlanden Libanon, Jordanië en Irak. Ze leven er in grote armoede. Door de zware economische crisis is het moeilijk om een nieuw bestaan op te bouwen. Kerk in Actie ondersteunt Syrische vluchtelingen en arme lokale families met een opleiding in sectoren waar veel vraag is naar personeel, of met het opzetten van een eigen bedrijf.