De wijkgemeente Dorpskerk heeft een eigen wijkkerkenraad. Daarnaast is er de Algemene Kerkenraad voor de twee wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente te De Bilt samen:

Onze wijkpredikant, ds. Hugo Dankers, maakt deel uit van onze wijkkerkenraad. De scriba, Annelies van Heeringen, heeft een centrale coördinerende functie in onze gemeente.

De diakenen maken ook deel uit van de wijkkerkenraad en vormen samen met diakenen uit de andere wijkgemeente de diaconie.

Ouderling-kerkrentmeesters zorgen voor de stoffelijke zaken van de kerk, dus de gebouwen, het inschakelen van medewerkers, het onderhoud en de boekhouding. Zij vormen samen met ouderling-kerkrentmeesters en met kerkrentmeesters het College van Kerkrentmeesters.

Het reilen en zeilen tijdens diensten in onze kerk wordt begeleid door een team van kosters.