Op zondag 16 juni wil de diaconie de avondmaalsgave graag bestemmen voor “Het Arendsnest”. Dit mooie initiatief van Children’s Relief kan onze steun in de vorm van gebed en financiële steun goed gebruiken, zeker nu de oorlog blijft voortduren.
Ook het Vakantie Bijbel Feest gaat zich deze zomer inzetten voor Het Arendsnest!

Straatkinderenopvang ‘Het Arendsnest’ Oekraïne
Voor wie is Het Arendsnest?
Een veilige slaapplaats is niet weggelegd voor veel kinderen in Beregowo. Zij gaan slapen bij hun alcoholverslaafde moeder, slechte vrienden of een moeder die prostituee is. Zo leven zij weliswaar niet de volle 24 uur op straat, maar zij hebben evenmin een thuis. Voor zo’n vijftien kinderen in de leeftijd van 8 tot 16 jaar organiseert een team van Nederlanders en Oekraïners kleinschalige dagopvang. Daarnaast hebben zij met hulp van stichting Breath 24-uursopvang opgezet. Deze is bedoeld voor die jongens en meisjes die in hun huidige omgeving geen enkel positief toekomstperspectief hebben. Zo is het project Het Arendsnest voor de kinderen een thuis en een veilig nest geworden.

Het doel van het programma is deze kinderen een veilige plek te bieden. In Het Arendsnest mogen ze echt kind zijn. Worden ze gestimuleerd om na te denken over hun leven. Komen zij in aanraking met het Evangelie. Zij leren hier ook vaardigheden die nodig zijn om zelfstandig te kunnen functioneren in de maatschappij. Er wordt o.a. huiswerkbegeleiding geboden, als het mogelijk is, worden de gezinnen ook geholpen met voedsel. Daarnaast wordt bij gedragen in medische kosten van de kinderen.