Laatste berichten

Reserveren Kerkdiensten

Update 7 oktober 2020

De regels rond het kerkbezoek zijn flink aangescherpt, hierdoor wordt het online volgen van de dienst helaas voor een groot deel van de gemeente weer de enige mogelijkheid. De dertig plaatsen die in de kerk beschikbaar zijn willen wij zoveel mogelijk gebruiken voor diegene die erg veel waarde hechten aan het fysiek bijwonen van de dienst.

Knipperlicht 11 november

Vanavond hebben we besproken hoe we om kunnen gaan met jaloerse, boze gevoelens. Koning Saul werd jaloers toen David succes had in veldslagen en geprezen werd door de vrouwen en meisjes. Zo jaloers dat hij in zijn boosheid probeerde David te doden met zijn speer. Gelukkig beschermde en hielp God David en kon hij beide keren ontkomen.

Knipperlicht 28 oktober 2020

Vandaag 1 Samuel 16 behandeld over de zalving van David en dat God niet maar de buitenkant van de mens kijkt maar naar de binnenkant.

Omdat er 2 kinderen verhuisd zijn hebben we nu precies genoeg Click-boekjes voor alle 13 deelnemers.

Na de pauze zijn we maar vast met de kerstkaarten begonnen, je weet tenslotte niet wat covid-19 nog voor verrassingen brengt..

Volgende week zijn we vrij vanwege de Dankdienst.

Knipperlicht 14 oktober 2020

Het thema is: Volhouden!

Een niet-joodse vrouw vraagt Jezus te komen bij haar zieke dochter. Jezus zegt haar dat Hij is gekomen voor het volk Israël. De vrouw houdt vol en Jezus ziet haar groot geloof.

Het volk Israël, het uitverkoren volk van God, leefde vele jaren in ballingschap. Zij bleven bidden en vasten om terug te mogen naar Jeruzalem.

Naar onze tijd: hoe en wat kunnen wij volhouden? Een uitvinder blijft volhouden, soms een leven lang. Wij kunnen volhouden om dicht bij Jezus te blijven. Door gebed, Bijbel lezen en hulp vragen aan de Heilige Geest.

Knipperlicht 7 oktober 2020

Vandaag hadden we weer een grote gezellige groep kinderen. We hebben uit de Bijbel gelezen over Zacheüs, in Lucas 19. 

Zacheüs is de Joodse oppertollenaar van Jericho. Toen Jezus in Jericho kwam, ging Zacheüs kijken of hij Jezus kon zien. Vanwege de grote menigte en omdat hij klein van stuk was, liep hij vooruit en klom in een vijgenboom. Toen Jezus langsliep gebood hij hem uit de boom te komen en wilde bij hem in huis komen. Zacheüs bekende schuld en beloofde al het teveel gevraagde belastinggeld terug te betalen, in viervoud.