Laatste berichten

Collecte 4 december 2022

De eerste rondgang is bestemd voor Beth Shamar, algemene christelijke Dagverzorging voor ouderen met een vorm van dementie in Groenekan. Beth Shamar wil professionele, persoonlijke en warme zorg bieden aan ouderen die daar behoefte aan hebben. De naam Beth Shamar drukt dit uit. Het Hebreeuwse woord Beth betekent "huis van". Het andere Hebreeuwse woord Shamar staat voor omarming, bescherming. Beth Shamar is opgericht om tegemoet te komen aan de wensen en behoeften van ouderen die verminderd zelfredzaam zijn ten gevolge van dementie.

Gemeente avond

Woensdagavond 30 november wil uw kerkenraad een gemeente avond houden.
Belangrijk onderwerp op deze avond is onze financiële positie, daarnaast ruimen wij veel tijd in om uw mening te horen over de vorm van viering Heilig Avondmaal.
Wij rekenen op uw komst, dus graag noteren in uw agenda.

Collecte 27 november 2022

Beide collectes zijn bestemd voor de kerkrentmeesters. De 1e collecte is een Stipcollecte en bestemd voor het adventsproject van de kindernevendienst/het kindermoment. In de 2e rondgang wordt er geld ingezameld voor kerkmuziek. Het betreft o.a. lied- en muziekbundels en liedlicenties. Beide collectes van harte aanbevolen.

Collecte 20 november 2022

De eerste rondgang is bestemd voor Hillcrest Aids Centre - Zuid Afrika. Hillcrest Aids Centre zet zich al ruim 30 jaar met hart en ziel, op basis van onvoorwaardelijke liefde, in voor mensen in de knel, die leven met HIV en mensen die AIDS gekregen hebben.

Collecte 13 november 2022

De eerste collecte is bestemd voor het Leger des Heils, met name de soepfiets. Jeroen van der Drift is outreachend verpleger bij het Leger des Heils. Nourdin Zalen is inloopmedewerker bij Herstart. Samen maken Jeroen en Nourdin iedere maandag- en woensdagavond een ronde met de Soepfiets door Utrecht. Jeroen en Nourdin zoeken actief naar mensen die buiten slapen of wonen en meestal te kampen hebben met problemen op verschillende leefgebieden. Het doel van de Soepfiets is opsporing en signalering, het leggen van contact en het opstarten van hulpverlening.