Laatste berichten

Voorzichtige start kerkgang Dorpskerk

Het weer openstellen van ons kerkgebouw begint vorm te krijgen, echter voorlopig houden we qua vormgeving van de dienst vast aan de onlinediensten zoals die er nu zijn, wel willen wij daarnaast in de maanden juli en augustus kijken hoe wij weer voorzichtig kunnen opstarten. Dat doen we omdat er voorlopig nog een grote groep gemeenteleden thuis zal zijn, doordat we niet allemaal tegelijk in de kerk passen, of door gezondheid, of leeftijd. Daar zijn we solidair mee. We bieden als eerste ruimte in de kerk voor wie de diensten thuis het meest lastig te volgen zijn.

Problemen RTV De Bilt opgelost

Wellicht is u het al opgevallen dat RTV De Bilt de afgelopen tijd problemen had. Hierdoor konden de afgelopen diensten niet worden bekeken worden via deze zender. Juist in deze tijd is dit medium zo belangrijk om toch onderdeel te kunnen zijn van de eredienst.

Echter kunnen wij u mededelen dat het probleem volledig opgelost is en dat het beeld nu weer schermvullend is.

Het media team