Laatste berichten

Collecte 26 november 2023

De eerste rondgang is bestemd voor Soepfiets Leger des Heils Utrecht. Met een Soepfiets gevuld met broodjes, koffie, soep en meer gaan de mensen van Veldwerk Utrecht van het Leger des Heils de straat op om actief contact te leggen met mensen die buiten slapen of wonen en meestal te kampen hebben met problemen op verschillende leefgebieden zoals verslaving, schulden en/of psychiatrische problemen. Het uiteindelijke doel van de Soepfiets is opsporing en signalering, het leggen van contact en het opstarten van hulpverlening.

Collecte 19 november 2023

De eerste rondgang is bestemd voor Een stabiel huis voor kinderen in De Glind. Op adem komen in jeugddorp De Glind. In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis geplaatst. Ze maakten in hun leven al té veel mee. In jeugddorp De Glind vinden deze kinderen een veilig thuis. Ze wonen bij gewone gezinnen, in 28 gezinshuizen die verspreid staan over het verder gewone dorp. De ouders hebben een opleiding om kwetsbare kinderen de juiste verzorging en opvoeding te geven. Daarnaast krijgen ze ondersteuning bij hun ontwikkeling en traumaherstel.

Collecte 12 november 2023

De eerste rondgang is bestemd voor Noodhulpcollecte voor de slachtoffers en wederopbouw van Marokko en Libië. Tienduizenden doden, honderdduizenden mensen dakloos en zonder voedsel en schoon drinkwater. Twee verwoestende rampen troffen Noord-Afrika: eerst een aardbeving in Marokko, vervolgens overstromingen in Libië. Hulp voor de overlevenden is heel hard nodig. In beide landen zijn maar weinig hulporganisaties actief. Daarom zet ZOA alles op alles om in deze rampgebieden noodhulp te kunnen verlenen. Want één ding is duidelijk: de nood is ongekend hoog.

Komende kerkdiensten