Laatste berichten

Knipperlicht 22 januari 2020

We behandelde de laatste van de 4 avonden in de serie 'Ontdek de schat' met thema: De Bijbel moet je doen

Naar aanleiding van Mattheüs 7:24-27 hebben we geleerd dat Jezus zegt dat je wijs bent als je naar Hem luistert én het ook doet, zoals een man die zijn huis op een rots bouwt en niet op zand. 

Zie de foto van onze Bijbelstudie. 

Na drinken en een bakje chips hebben we woordspelletjes gedaan - erg gezellig. De kinderen deden erg enthousiast mee!

Aanpassen bijdrage Actie Kerkbalans

Deze week start de Actie Kerkbalans en we hopen dat iedereen wil bijdragen. Hiermee ondersteunt u de predikantsplaats en het gemeentewerk op een belangrijke manier. De afgelopen week hebben we onze gemeenteleden benaderd met de vraag nog eens goed naar het bedrag toegezegd voor de Actie Kerkbalans te kijken. De richtbedragen geven we nogmaals onderstaand.

Wie zingt er mee in het projectkoor bij de gezamenlijke diaconale dienst op 16 febr. in de Oosterlichtkerk?

Op 16 februari as. hopen we de diaconale dienst extra luister bij te zetten door de bijdrage van een projectkoor met zangers (m/v) uit onze beide wijkgemeenten. Daarom kan het gemeentekoor uit de Oosterlichtkerk uitgebreid worden met iedereen die het leuk vindt om in deze gezamenlijke dienst deel te nemen aan dit koor. Houd je van zingen? Zing dan mee! De repetities zijn op dinsdag 11 en vrijdag 14 februari, van 19.00-20.00 uur in de Oosterlichtkerk. Je kunt je opgeven bij Joke Firet.

Gemeentelunch 2 februari 2020

Het is weer tijd voor de eerste gemeentelunch van dit jaar. Tijdens een smakelijk en gezellig samenzijn is er ruimte voor verbinding, ontmoeting en gesprekken. Jong en oud is van harte welkom.

Als iedereen iets te eten/drinken meeneemt, dan is er genoeg voor iedereen.

Voor in de agenda: 5 april 2020 en 7 juni 2020 is er ook een lunch.

Vrouwenkring LEV

Komende kerkdiensten