Laatste berichten

Collecte 5 februari 2023

Start van het Diaconaal Appèl 2023; thema: Overstromingen wereldwijd. Dit thema is gekozen omdat het dit jaar 70 jaar geleden is dat de watersnoodramp plaatsvond in Zeeland, in de nacht van zaterdag 31 januari op zondag 1 februari 1953. Oudere gemeenteleden zullen dit zich vast nog herinneren. Naar aanleiding van deze ramp is ook het Werelddiaconaat ontstaan. Uit de hele wereld kwam er hulp voor het getroffen gebied, suiker uit Jamaica, rijst uit Iran en dadels uit Irak. Toen rees de vraag moet Nederland niet zelf ook meer hulp bieden bij rampen in het buitenland?

Collecte 29 januari 2023

De eerste rondgang is bestemd voor het creëren van banen voor jongeren in Libanon, Jordanië en Irak. Van de miljoenen Syriërs die door de oorlog hun land zijn ontvlucht zijn de meeste terecht gekomen in de buurlanden Libanon, Jordanië en Irak. Ze leven er in grote armoede. Door de zware economische crisis is het moeilijk om een nieuw bestaan op te bouwen. Kerk in Actie ondersteunt Syrische vluchtelingen en arme lokale families met een opleiding in sectoren waar veel vraag is naar personeel, of met het opzetten van een eigen bedrijf.

Collecte 22 januari 2023

De eerste collecte is een diaconale collecte. Helaas is er in Het Kerkvenster geen aankondiging geplaatst van deze collecte, maar in de dienst is een goede presentatie over het mooie project in Costa Rica te zien. Een vakantieparadijs! Dat is misschien uw eerste beeld bij Costa Rica. Prachtige natuur, maar Costa Rica kent ook veel armoede, drugsverslaving en geweld. Vandaag willen we geld inzamelen om een diaconaal project te steunen van de GZB in samenwerking met de HGJB, waarbij Kees en Claudia Geluk zeer nauw betrokken zijn. Uw bijdrage gaat o.a.

Collecte 1 januari 2023

De eerste collecte is bestemd voor VOORKOM! Jeugdpreventie

Voorkom! geeft voorlichting aan kinderen en tieners over middelengebruik. Dit doen wij door het verzorgen van preventielessen die voornamelijk op scholen worden gegeven. De preventielessen gaan over de thema’s alcohol, drugs, roken, gokken, internet en gamen. Met deze lessen wil Voorkom! leerlingen leren om zelf gezonde keuzes te maken.

De tweede collecte is bestemd voor pastoraat.

Collecte oudejaarsavond

Beide collectes worden ingezameld door het College van Kerkrentmeesters. De 1e rondgang betreft een Eindejaarscollecte, die we dit jaar bestemmen om de enorm gestegen energiekosten te bestrijden. De 2e collecte is voor een Wijkgebonden doel, vandaag bestemd voor het opknappen van de Voorhof om het gebruik en de verhuurbaarheid te verbeteren. Wij collecteren met name voor de nieuwe (rol)gordijnen. Beide collectes van harte aanbevolen!

Komende kerkdiensten