Laatste berichten

Collecte 19 & 20 mei 2024

Op beide dagen worden beide collectes ingezameld door het CvK. De 1e collecte is de landelijke Pinsterzendingscollecte, in elk Thais dorp een kerk. De GZB-pinkstercollecte is bestemd voor kerkplanting in Thailand. In elk dorp in Thailand vind je wel een boeddhistische tempel, maar kerken kom je nauwelijks tegen. Juist hier voelen Cobi & Thomas Roest en Annelies & Sijmen den Hartog zich geroepen om het Evangelie te delen. Samen met Thaise christenen gaan ze eropuit om mensen te bereiken die Jezus nog niet kennen.

Collecte 12 mei 2024

De eerste rondgang is bestemd voor Kerk-zijn met en voor elkaar. Hoe kun je als diaconie iets doen voor mensen in je buurt, die leven in kwetsbare omstandigheden? Hoe kun je iets betekenen voor kinderen die opgroeien in armoede en nauwelijks perspectief hebben op een betere toekomst? Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt kerken in heel Nederland om van betekenis te zijn in hun omgeving. Een mooi voorbeeld is ‘De Sleutel’ in Apeldoorn. Dit diaconale initiatief heeft twee locaties in kwetsbare wijken.

Collecte 9 mei 2024 Hemelvaartsdag

De 1e inzameling is bestemd voor pastoraat en eredienst. Deze onderdelen zijn onmisbaar voor een goed functionerende en bloeiende gemeente.
De 2e inzameling is ten behoeve van het plaatselijke jeugdwerk. Zonder jeugd geen toekomst!
Deze collectedoelen zijn essentieel binnen onze kerk en daarom van harte aanbevolen door het College van Kerkrentmeesters.

Tevens wordt er gecollecteerd voor de GZB en de wijkkas.

Collecte 5 mei 2024

De eerste rondgang is bestemd voor Noodhulp Oekraïne. Verwoeste huizen, een ontwrichte infrastructuur en nauwelijks warmte en elektriciteit. De grootschalige oorlog in Oekraïne gooide het leven en de toekomst van veel inwoners volledig overhoop.

Collecte 28 april 2024

De eerste rondgang is bestemd voor hulp aan vluchtelingen en kwetsbare gezinnen in Libanon. Bourj Hammoud is een arme buitenwijk van Beiroet. Het staat bekend als één van de meest dichtbevolkte plekken in het hele Midden-Oosten. Er woont een mix van politieke, sociale en religieuze groeperingen.