Collecte 30 juni 2024

De eerste rondgang is bestemd voor Beter bestand tegen klimaatverandering in Bangladesh. Bangladesh lijdt zwaar onder klimaatverandering. Het land kampt steeds vaker met cyclonen en overstromingen, regen valt onregelmatiger en de stijgende zeespiegel zorgt voor verzilting van landbouwgrond. Boeren hebben grote moeite om te overleven. Kerk in Actie helpt boerengezinnen om zich aan te passen aan klimaatverandering zodat ze hun oogst en inkomen veilig kunnen stellen.

Collecte 23 juni 2024

Het College van Kerkrentmeesters bestemt de collectes vandaag voor:
De 1e inzameling is een stipcollecte en bestemd voor het VakantieBijbelFeest (VBF). De voorbereidingen voor het VBF op 21 en 22 augustus zijn in volle gang. Voor iedereen van groep 1 t/m 8. Dit jaar is er een nieuw team van jonge mensen aan de leiding. Naast uw financiële bijdrage is ook uw fysieke en/of praktische hulp (in allerlei vormen en mogelijkheden) van harte welkom en uw gebeden onmisbaar. Meld u alstublieft aan!

Avondmaalscollecte 16 juni 2024

Op zondag 16 juni wil de diaconie de avondmaalsgave graag bestemmen voor “Het Arendsnest”. Dit mooie initiatief van Children’s Relief kan onze steun in de vorm van gebed en financiële steun goed gebruiken, zeker nu de oorlog blijft voortduren.
Ook het Vakantie Bijbel Feest gaat zich deze zomer inzetten voor Het Arendsnest!

Straatkinderenopvang ‘Het Arendsnest’ Oekraïne
Voor wie is Het Arendsnest?

Collecte 16 juni 2024

De eerste rondgang is bestemd voor Stichting De Ontmoeting. 
Stichting De Ontmoeting helpt mensen in Nederland die de verbinding met hun omgeving en zichzelf volledig zijn kwijtgeraakt. Velen van hen kampen met verslaving, schulden, psychische problemen en dreigen hun huis kwijt te raken. Soms leven ze zelfs al jarenlang op straat. De ontmoeting biedt perspectief aan hen die zijn vastgelopen in het leven. De ontmoeting biedt ambulante hulp, dagopvang, inloop en activering, op verschillende locaties in heel Nederland.

Collecte 9 juni 2024

De eerste rondgang is bestemd voor Stop kinderarbeid in de visserij in Ghana. In Ghana werken naar schatting 20.000 kinderen en jongeren onder dwang in de visserij, hoewel kinderarbeid in Ghana verboden is, maar de wet wordt weinig gehandhaafd. Als kinderen niet naar school gaan, werken ze vaak al op jonge leeftijd met hun ouders mee en zijn ze een makkelijke prooi voor handelaren, die ze, soms tegenbetaling en  valse beloftes, bij hun familie weghalen. Veel van hen worden meegenomen naar het enorme stuwmeer Lake Volta of de rivieren Black en White Volta.

Collecte 2 juni 2024

Beide collectes worden ingezameld door het College van Kerkrentmeesters.
De 1e inzameling is bestemd voor het plaatselijke jeugdwerk. Belangrijk en onmisbaar in onze beide gemeentes.
De 2e inzameling is voor pastoraat en eredienst. Naast kosten voor secties, catechisaties, predikanten en het ‘laten draaien’ van de erediensten, betreft het ook advies, ondersteuning en informatiemateriaal van de landelijke dienstenorganisatie PKN.
Van harte aanbevolen! 

Collecte 26 mei 2024

De eerste rondgang is bestemd voor Stichting Epafras. Epafras steunt Nederlanders die vast zitten in buitenlandse gevangenissen. Vanuit de overtuiging dat ieder mens waardevol is, laat men niemand zitten.
“Wij luisteren naar de verhalen van Nederlandse gedetineerden. Hun verdriet, hun hoop, hun levens. We helpen als zij hun hand uitsteken. Soms is onze hulp praktisch. Het geven van medicijnen, omdat gedetineerden die zelf niet krijgen.

Collecte 19 & 20 mei 2024

Op beide dagen worden beide collectes ingezameld door het CvK. De 1e collecte is de landelijke Pinsterzendingscollecte, in elk Thais dorp een kerk. De GZB-pinkstercollecte is bestemd voor kerkplanting in Thailand. In elk dorp in Thailand vind je wel een boeddhistische tempel, maar kerken kom je nauwelijks tegen. Juist hier voelen Cobi & Thomas Roest en Annelies & Sijmen den Hartog zich geroepen om het Evangelie te delen. Samen met Thaise christenen gaan ze eropuit om mensen te bereiken die Jezus nog niet kennen.

Collecte 12 mei 2024

De eerste rondgang is bestemd voor Kerk-zijn met en voor elkaar. Hoe kun je als diaconie iets doen voor mensen in je buurt, die leven in kwetsbare omstandigheden? Hoe kun je iets betekenen voor kinderen die opgroeien in armoede en nauwelijks perspectief hebben op een betere toekomst? Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt kerken in heel Nederland om van betekenis te zijn in hun omgeving. Een mooi voorbeeld is ‘De Sleutel’ in Apeldoorn. Dit diaconale initiatief heeft twee locaties in kwetsbare wijken.

Collecte 9 mei 2024 Hemelvaartsdag

De 1e inzameling is bestemd voor pastoraat en eredienst. Deze onderdelen zijn onmisbaar voor een goed functionerende en bloeiende gemeente.
De 2e inzameling is ten behoeve van het plaatselijke jeugdwerk. Zonder jeugd geen toekomst!
Deze collectedoelen zijn essentieel binnen onze kerk en daarom van harte aanbevolen door het College van Kerkrentmeesters.

Tevens wordt er gecollecteerd voor de GZB en de wijkkas.