Problemen RTV De Bilt opgelost

Wellicht is u het al opgevallen dat RTV De Bilt de afgelopen tijd problemen had. Hierdoor konden de afgelopen diensten niet worden bekeken worden via deze zender. Juist in deze tijd is dit medium zo belangrijk om toch onderdeel te kunnen zijn van de eredienst.

Echter kunnen wij u mededelen dat het probleem volledig opgelost is en dat het beeld nu weer schermvullend is.

Het media team

LIVE uitzendingen 's zondags en in de Stille Week

wintermarkt dorpskerkNaar aanleiding van de overheidsmaatregelen vanwege de verspreiding van het coronavirus hebben wij besloten om tot tenminste 1 juni geen erediensten te hebben in de Dorpskerk. In plaats daarvan maken we iedere zondagmorgen om 10.00 uur en in de Stille Week elke avond vanaf 19.30 uur opnames in de Dorpskerk, die LIVE worden uitgezonden. Het betreffen compacte moment van gebed, Bijbellezen, bezinning/prediking en muziek.

Uitzending en herhalingen op RTV De Bilt

Inmiddels is duidelijk wat het probleem is met het geluid op RTV De Bilt. Hoewel er nog steeds geen geluid valt te horen in de reguliere informatievoorziening door RTV De Bilt kunnen we wel weer onze uitzendingen van online kerkdiensten en gebedsdiensten met geluid laten zien en horen. We verwachten woensdag 25 maart om 19.30 uur de gebedsdienst te kunnen uitzenden via RTV De Bilt (Ziggo kanaal 43). Ook willen we de online kerkdienst van afgelopen zondag enkele keren opnieuw uitzenden op RTV De Bilt om kijkers alsnog in de gelegenheid te stellen deze dienst te zien én horen:

Kerkdiensten via RTV DE Bilt

Wellicht is u het al opgevallen, het geluid bij de zender RTV De Bilt is volledig weg gevallen. Hierdoor kan de zondagsdienst niet worden beluisterd via deze zender. Juist in deze tijd is dit medium zo belangrijk om toch onderdeel te kunnen zijn van de eredienst. 

Woensdagavond 19.30 uur gebedsdienst

De kerk is niet alleen de plek waar het Woord gehoord wordt, maar ook waar de stilte gezocht wordt. Waar inkeer en gebed tot de vaste onderdelen van de liturgie behoren. En het is mooi dat de kerk in tijden van nood altijd de deur kon openzetten, voor een moment van bezinning en rust, voor het ontsteken van een licht als een gebed, om elkaar te ontmoeten en te schuilen onder de hoede van de HEER.Dat openzetten van de kerk zal in deze crisis, waar juist aangedrongen wordt op sociale terughoudendheid, niet gaan. Toch zoeken we met elkaar naar een dergelijk moment.

Geen clubs, kringen en bijeenkomsten

Vanuit de wijkkerkenraad wordt gevraagd om geen bijeenkomsten/kring/clubs meer te houden. In elk geval tot en met 6 april 2020. Daar waar fysiek contact niet nodig is, dat ook niet te doen. Als creatief iets wordt gevonden met contact via mail. skype, mobiel dan is dat alleen maar fijn. Zeker ook in het kader van omzien naar elkaar.

Ook sectie bezoek werk wordt per telefoon gedaan.