Collecte 1 oktober 2023

Het College van Kerkrentmeesters zamelt vandaag beide collectes in.
De 1e collecte is de landelijke inzameling voor Kerk en Israël.
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het Joodse volk een wezenlijk onderdeel van de eigen identiteit. Daarom bezinnen we ons op de joodse wortels van ons geloof en bevorderen we het gesprek tussen Joden en christenen. Ook staan we op tegen antisemitisme.

Collecte 17 september 2023

De eerste rondgang is bestemd voor inkomenszekerheid Myanmar. In het Zuidoost-Aziatische land Myanmar helpt Kerk in Actie kwetsbare groepen om op eigen benen te staan. In tien dorpen verwerken jonge moeders, jongeren tussen de 18 en 35 jaar en slachtoffers van de gewapende conflicten landbouwgewassen tot consumentenproducten. Ze verbouwen pinda’s om tot olie te verwerken, of gember om te drogen en te verkopen. Hierdoor groeit hun inkomen en kunnen zij een menswaardig bestaan opbouwen. Kerk in Actie ondersteunt hen met trainingen en kleinschalige leningen.

Collecte 27 augustus 2023

Vandaag vragen de kerkrentmeesters uw bijdrage voor beide collectes. De 1e collecte is bestemd voor het pastoraat, de onmisbare geestelijke verzorging en begeleiding binnen onze gemeente, waarzonder een gemeente niet goed kan functioneren en waartoe wij geroepen zijn door onze liefdevolle Vader. Tijdens de 2e collecte zamelen wij geld in voor kerkmuziek. Voor bundels, liedlicenties en voor het uitzenden van de diensten, waarvan er veelvuldig gebruik van wordt gemaakt. Het CvK beveelt deze collectedoelen van harte aan.

Collecte 20 augustus 2023

De 1e inzameling is bestemd voor Peru: Diaconaat en leiderschap. De nood onder armere mensen in de Peruaanse samenleving is groot. Aangezien veel kerken jarenlang zelf ontvangers waren van diaconale hulp, is het geven van hulp aan mensen in de eigen omgeving nog niet overal vanzelfsprekend. Het ontwikkelen van een eigen diaconale roeping als kerk en leren omzien naar mensen in de omgeving vraagt om goed leiderschap. Gemeenten worden ondersteund in het ontwikkelen van hun leiderschap en het opzetten van concrete diaconale projecten.

Collecte 13 augustus 2023

De 1e collecte is een Stip-collecte. Op voordracht van het pastoraatsteam willen we eenmalig een collecte bestemmen voor de afdeling Geestelijke Verzorging van de Biltse (verpleeg)huizen. “Voor de aanschaf van spullen zijn ze afhankelijk van giften. Het gaat o.a. om de aankoop van een paaskaars, kleinere kaarsen, verjaardags- of condoleancekaartjes en voor de vieringen: kruisjes, kerststalletje of een icoontje. We vinden het fijn hen als gemeente een keer te ondersteunen met een collecte.

Collecte 6 augustus 2023

De eerste rondgang is bestemd voor Het Vakantiebureau (Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk). Het Vakantiebureau organiseert ook in 2023 vakanties met aandacht voor senioren en mensen met een zorgvraag. Ook zijn er speciale vakantieweken voor mensen met een lichamelijke of meervoudige beperking. De vakanties van Het vakantiebureau worden verspreid door het jaar georganiseerd en vinden plaats in de zorghotels Dennenheul in Ermelo, Nieuw Hydepark in Doorn en hotel IJsselvliedt in Wezep. Ook zijn er vaarvakanties op het schip de Prins Willem-Alexander.

Collecte 30 juli 2023

De eerste rondgang is bestemd voor Joodse en Palestijnse kinderen spelen samen in Israël. Joodse en Palestijnse kinderen groeien gescheiden van elkaar op. Door decennia van oorlog en conflict is er veel onderlinge haat en wantrouwen. Ze zien elkaar niet als mens, maar als ‘bezetter’ of ‘terrorist’. Het Rossing Center wil aan deze negatieve stereotypen een einde maken door kinderen met elkaar in contact te brengen. In dit project wordt een Joodse school gekoppeld aan een Palestijnse school.