Collecte 3 maart 2024

Beide collectes worden door het College van Kerkrentmeesters ingezameld.
De 1e collecte is de (landelijke) Voorjaarszendingscollecte. De 2e collecte bestemmen we als wijk voor het aankleden van het kerkterrein.
Beide collectes van harte aanbevolen! 

Collecte 4 februari 2024

Tijdens de diaconale dienst wordt de aftrap gedaan voor het Diaconale Appel 2024.Van de opbrengst gaat 2/3 deel naar het buitenlandse doel en 1/3 naar het binnenlandse doel. In het volgende Kerkvenster volgt nog meer gedetailleerde informatie.

Hulp aan ontheemde etnische Armeniërs uit de enclave Ngoro Karabach een grote etnisch-Armeense enclave binnen Azerbeidzjan.

Avondmaalsgave 28 januari 2024

Structurele verbetering veilig drinkwater in Oeganda. Tearfund ondersteund een initiatief van de chr. kerken in Zuid-Kigezi, Oeganda. De mensen daar wonen vaak hogerop in de heuvels, om water te halen worden vrouwen en meisjes ingezet. Zij dalen de heuvels af en dragen het water weer naar boven; een zware en gevaarlijke tocht, die de gezondheid van de vrouwen in gevaar brengt en veel tijd in beslag neemt. Daarnaast is het water vaak vervuild door slechte hygiëne en beperkte sanitaire voorzieningen.

Collecte 28 januari 2024

Het College van Kerkrentmeesters bestemt vandaag de collectes voor: de 1e inzameling is een landelijke collecte voor het jeugdwerk van Kerk in Actie van de PKN, nu met als doel Jonge generatiesHoe houd je jongeren betrokken bij de Bijbel en geloof? De Protestantse Kerk doet dat onder andere met een serie van drie interactieve spellen die door heel Nederland worden gespeeld. Sirkelslag is de eerste.

Collecte 21 januari 2024

De eerste rondgang is bestemd voor Stichting Timon.
Timon helpt bij problemen met opvoeden en opgroeien. Samen met kinderen, jongeren en hun gezin en/of netwerk werkt men aan hoop en herstel van het gewone leven. Met als perspectief zelfredzaamheid. Timon biedt specialistische hulp op maat, in aanvulling op de lokale zorg. 

Collecte 14 januari 2024

De eerste rondgang is bestemd voor Kerken in Moldavië geven kinderen een toekomst. In het arme Moldavië worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders werken in het buitenland om geld te verdienen of hebben troost gezocht in alcohol. Kinderen groeien op zonder de zorg en liefde die ze nodig hebben. Ze maken hun school niet af en lopen risico slachtoffer te worden van geweld en misbruik. Kerken en Youth for Christ Moldavië willen dat voorkomen. Zij bieden naschoolse opvang in dagcentra van kerken.