Op beide dagen worden beide collectes ingezameld door het CvK. De 1e collecte is de landelijke Pinsterzendingscollecte, in elk Thais dorp een kerk. De GZB-pinkstercollecte is bestemd voor kerkplanting in Thailand. In elk dorp in Thailand vind je wel een boeddhistische tempel, maar kerken kom je nauwelijks tegen. Juist hier voelen Cobi & Thomas Roest en Annelies & Sijmen den Hartog zich geroepen om het Evangelie te delen. Samen met Thaise christenen gaan ze eropuit om mensen te bereiken die Jezus nog niet kennen. Het is bemoedigend om te zien dat het evangelisatiewerk in Thailand vrucht draagt. Gods Geest werkt. Ook vandaag. Mensen komen tot geloof en op steeds meer plekken ontstaan Bijbelstudiegroepen. Wat zou het mooi zijn als deze groepen uitgroeien tot nieuwe gemeenten. Zodat er uiteindelijk in elk Thais dorp ook een kerk te vinden is.
De 2e rondgang is bestemd voor het plaatselijke jeugdwerk. We willen en mogen niet bezuinigen op dit ‘kostbaar’ onderdeel binnen onze kerk. Hoe mooi is het onze jeugd voluit de ruimte te geven, zodat ze God samen met vrienden en vriendinnen kunnen leren kennen en volgen!
Beide collectes van harte aanbevolen!  

Tevens wordt er gecollecteerd voor de GZB en de wijkkas.