De eerste rondgang is bestemd voor Noodhulpcollecte voor de slachtoffers en wederopbouw van Marokko en Libië. Tienduizenden doden, honderdduizenden mensen dakloos en zonder voedsel en schoon drinkwater. Twee verwoestende rampen troffen Noord-Afrika: eerst een aardbeving in Marokko, vervolgens overstromingen in Libië. Hulp voor de overlevenden is heel hard nodig. In beide landen zijn maar weinig hulporganisaties actief. Daarom zet ZOA alles op alles om in deze rampgebieden noodhulp te kunnen verlenen. Want één ding is duidelijk: de nood is ongekend hoog. Er is bijvoorbeeld behoefte aan stevige tenten. In Marokko werkt ZOA samen met een lokale partnerorganisatie die in het oosten van Marrakech noodhulp biedt. Mensen die door de aardbeving hun huis zijn kwijtgeraakt, wordt onderdak geboden in stevige tenten. Hierin kunnen zij veilig, weersbestendig en redelijk goed geïsoleerd verblijven. De tenten hebben een metalen buigbaar frame en zijn geschikt om zelfs een paar jaar in te wonen. ZOA's partnerorganisatie werkt in een dunbevolkt gebied. Mensen wonen tussen de bergen in de valleien, en zijn moeilijk bereikbaar. Toch lukt het de organisatie om ter plekke te zijn en met kleine trucks materialen voor de tenten naar de plaats van bestemming te vervoeren. Libië is een gevaarlijk en instabiel land, waar hulporganisaties moeilijk veilig kunnen werken. Maar dat is geen reden om de Libiërs in de steek te laten, zegt directeur Lukkien: “ZOA werkt overal in de wereld in de gevaarlijkste gebieden. Het is onze roeping om juist daar hulp te verlenen. De diaconie roept u op om gul te geven en zal de collecte opbrengst verdubbelen (tot een max.).

Vandaag zamelt het CvK tijdens de tweede collecte geld in voor plaatselijk jeugdwerk. We willen jeugdwerk voluit de ruimte geven, financieel en facilitair. Van harte aanbevolen.