De eerste rondgang is bestemd voor Soepfiets Leger des Heils Utrecht. Met een Soepfiets gevuld met broodjes, koffie, soep en meer gaan de mensen van Veldwerk Utrecht van het Leger des Heils de straat op om actief contact te leggen met mensen die buiten slapen of wonen en meestal te kampen hebben met problemen op verschillende leefgebieden zoals verslaving, schulden en/of psychiatrische problemen. Het uiteindelijke doel van de Soepfiets is opsporing en signalering, het leggen van contact en het opstarten van hulpverlening. Diaken Aad mocht vorig jaar een avond mee op pad met de soepfiets en was onder de indruk van deze mooie activiteit van het Leger des Heils. De diaconie ondersteunt De Soepfiets dan ook van harte.

De kerkrentmeesters vragen uw gaven tijdens de 2e collecte voor onderhoud aan orgels en (digitale) piano’s. Een uitgebreide schoonmaak- en onderhoudsbeurt is een kostbare aangelegenheid, waarvoor we moeten sparen. Spaart u mee?