Beide collectes worden ingezameld door het College van Kerkrentmeesters.
De eerste is de landelijk Najaarszendingscollecte. 
De GZB-najaarscollecte is bestemd voor Egypte. De GZB ondersteunt de Presbyteriaanse Kerk van Egypte bij het stichten van nieuwe gemeenten in de nieuwe, arme buitenwijken van grote steden. Daarnaast zijn drie zendingswerkers uitgezonden naar Egypte. Dr. Willem-Jan Wit helpt aan het Evangelical Theological Seminary in Cairo met het opleiden van predikanten die in de Arabische wereld gemeenten dienen. De diaconale zendingswerkers Rob en Sijda Wesselink werken in een zendingshospitaal in de Zuid-Egyptische stad Aswan. Sijda geeft les aan verpleegkundigen en Rob werkt met kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.

De tweede collecte is bestemd voor de eredienst. Met ‘kerkdienst’ stel je mensen centraal, bij ‘eredienst’ stel je God centraal. God laat zich kennen door aanbidding, dankzegging, gebeden, prediking, lofzangen en viering van de sacramenten.