De eerste rondgang is bestemd voor Hulp aan vluchtelingen in Nederland, via Stichting INLIA. INLIA bevordert rechtvaardigheid in de samenleving door zich - uit naam van en/of samen met lokale gemeenschappen - in te zetten voor asielzoekers en vluchtelingen in nood. Zo steunt Inlia de Initiatiefgroep Huisvesting Asielzoekers Nederland heeft een plan opgesteld voor de kleinschalige opvang van asielzoekers, het Plan KAN. De voorzitter van de werkgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken in Nederland Ineke Bakker roept lokale kerkgemeenschappen op om te helpen het draagvlak voor het plan KAN te vergroten, bijvoorbeeld door het onder de aandacht te brengen van hun gemeentebestuur. Helpt u mee deze plannen te realiseren?  Dank! 

In de 2e collecte zamelt het College van Kerkrentmeesters geld in voor onderhoud aan orgels en (digitale) piano’s.
Op 13 september jl. zijn de jaarlijkse werkzaamheden aan het orgel van de Dorpskerk uitgevoerd door Flentrop Orgelbouw.
Onze organist Jan Bulk meldt: “het orgel is integraal gestemd, d.w.z. alle registers zijn weer strak! Ik was als stemhulp daarbij aanwezig. Voorts werd de tractuur van de beide manualen en het pedaal bijgesteld. De groot-Fis in het pedaal werkt nu weer naar behoren. Ook de windmotor, die in de toren is geplaatst, is geïnspecteerd en in orde bevonden”.
Fijn dat we weer optimaal kunnen genieten van ons monumentale orgel. Onze dank aan Jan Bulk voor zijn begeleiding en inzet!