De eerste rondgang is bestemd voor van gevlucht naar geliefd, Stichting Gave/GZB/Project 10:27. Als je hebt moeten vluchten, alles achterlatend voor je veiligheid, maar nog steeds  geen zekerheid hebt over je toekomst, dan heb je iemand nodig. Iemand die je laat voelen dat je ertoe doet. Ook als je gevlucht bent. Iemand die je helpt het leven weer op te pakken.
Maar het steunen van vluchtelingen in Nederland is niet altijd makkelijk. Er zijn allerlei regels en ook taal- en cultuurhindernissen. Stichting Gave ondersteunt contacten tussen christenen en vluchtelingen, met praktische hulp, advies, achtergrond kennis en trainingen, materialen maar ook activiteiten. Zoals zomerkampen voor jongeren, interculturele en meertalige Bijbelstudies, vriendinnendagen en huwelijksweekenden. Omdat we Gods liefde willen delen, en begrijpen dat kennis training daarbij soms nodig is. Samen met kerken en vrijwilligers helpen we vluchtelingen in Nederland zich gezien en geliefd te voelen.
Persoonlijk verhaal ondersteuning vrijwilligers; Lichtpuntje zijn.
“Als ik met vluchtelingen optrek, zie ik niet allereerst de problemen, het verdriet of de wanhoop. Ik zie een mens die, net als ik, hoop en vertrouwen nodig heeft. Ik ontmoet veel vrouwen en ik wil naast hen staan, omdat ze mens zijn. Natuurlijk was dat in het begin spannend. Waar moet je het over hebben? Maar het gaat echt vanzelf. Ik ga erheen en toon belangstelling. Dat is genoeg. En ik drink thee. Veel kopjes thee. Bij bijvoorbeeld Olena krijg ik er altijd iets lekkers bij, ze kan geweldig goed bakken. Ik ken haar al negen jaar, met haar heb ik echt een band opgebouwd. Ze is verhuisd, dus we zien elkaar niet vaak. Maar je bent al een lichtpuntje voor iemand als je af en toe even een appje of een kaartje stuurt. Dan weet de ander: ik word niet vergeten.”

De tweede rondgang is voor onze jeugd. Het College van Kerkrentmeesters beveelt deze collecte van harte aan, zodat we het plaatselijke jeugdwerk kunnen blijven ondersteunen en faciliteren.

Tevens wordt er gecollecteerd voor de IZB en de wijkkas.