Beide collectes worden door het College van Kerkrentmeesters ingezameld.
De 1e collecte is de (landelijke) Voorjaarszendingscollecte. De 2e collecte bestemmen we als wijk voor het aankleden van het kerkterrein.
Beide collectes van harte aanbevolen!