De eerste rondgang is bestemd voor Medische hulp voor kwetsbaren in Zuidoost Azië.
In Centraal-Azië hebben kwetsbare mensen in de samenleving vaak geen toegang tot goede gezondheidszorg, terwijl zij allerlei gezondheidsproblemen hebben. Een groep christelijke artsen wil deze mensen helpen door trainingen en voorlichting te geven over gezondheid en het voorkomen van ziektes. Daarnaast bieden zij gratis medisch onderzoek en behandelingen. Ook geven ze financiële steun aan christelijke voorgangers en hun families voor medisch specialistische zorg. Door beperkte godsdienstvrijheid en vaak ook afwijzing door hun omgeving hebben deze gezinnen het namelijk extra zwaar.
In het project wordt zoveel mogelijk samengewerkt met de lokale kerken.
Het persoonlijk verhaal van een patiënt…

“Voor de eerste keer in mijn leven ben ik zulke bijzondere dokters tegengekomen. Ze luisterden aandachtig naar mij en onderzochten me grondig. Van tevoren werd mij in het ziekenhuis verteld dat ik leverproblemen had, waarvoor ze mij dure medicijnen verkochten. Toen ik door deze dokters werd nagekeken vertelden ze mij dat ik geen leverproblemen had, maar maagproblemen. Ik kreeg gratis medicijnen en voel me nu veel beter. Ik heb gehoord dat deze dokters christenen zijn. Waren er maar meer dokters zoals zij! Ik denk dat christenen goede mensen zijn.”

Tijdens de 2e collecte zamelt het Collecte van Kerkrentmeesters geld in voor onderhoud aan orgels en (digitale) piano’s. Muziek is een onlosmakelijk onderdeel van de erediensten en de lofprijzing aan God, maar zonder goed onderhouden orgels en (digitale) piano’s gaat dat niet. Het CvK vraagt uw gave vandaag voor een onderhoudspotje voor dit belangrijke doel. 

Tevens wordt er gecollecteerd voor de GZB en de wijkkas.