Vandaag vallen beide collectes onder het College van Kerkrentmeesters. De 1e inzameling is voor het (landelijke) missionaire werk van de Protestantse Kerk (Kerk in Actie). De Protestantse Kerk werkt samen met The Passion om het paasverhaal aan miljoenen Nederlanders te vertellen. Een missionaire kans! Rond deze jaarlijkse uitzending ontwikkelt de Protestantse Kerk extra initiatieven om naar buiten gericht kerk te zijn. Een voorbeeld hiervan is een Passionpakket, in samenwerking met Alpha Nederland, waarmee kerken met buurtbewoners een avond kunnen organiseren en over de betekenis van Pasen door kunnen praten. Ook breder wordt er extra verdieping aangeboden met een magazine en online. Van harte aanbevolen.

De 2e inzameling is bestemd voor het plaatselijke jeugdwerk. We vinden het uiterst belangrijk onze kinderen en jeugd te ondersteunen in activiteiten en evenementen. Zo wordt bijvoorbeeld Palmpasen groots gevierd voor de kinderen in de kerk.
Het CvK beveelt beide collectes van harte bij u aan. 

Tevens wordt er gecollecteerd voor de GZB en de wijkkas.