De eerste rondgang is bestemd voor Beter bestand tegen klimaatverandering in Bangladesh. Bangladesh lijdt zwaar onder klimaatverandering. Het land kampt steeds vaker met cyclonen en overstromingen, regen valt onregelmatiger en de stijgende zeespiegel zorgt voor verzilting van landbouwgrond. Boeren hebben grote moeite om te overleven. Kerk in Actie helpt boerengezinnen om zich aan te passen aan klimaatverandering zodat ze hun oogst en inkomen veilig kunnen stellen. Zo leren zij bijvoorbeeld om gewassen op een bamboe geraamte boven de grond te verbouwen, zodat ze bij overstromingen niet wegrotten. Ook leren dorpsgemeenschappen met waarschuwingssystemen  en evacuatieplannen voorbereid te zijn op rampen.
Via het programma Werelddiaconaat steunt Kerk in Actie de boeren in Bangladesh om hier tegen bestand te zijn.

Tijdens de 2e collecte wordt uw bijdrage door het CvK gevraagd voor pastoraat en eredienst.
Het hart van pastoraat is de zorg en begeleiding van gemeenteleden. Van jong tot oud! De samenkomst van de gemeente is erop gericht om God centraal te stellen. Hiervoor hebben we o.a. een voorganger nodig: onze eigen predikanten of ingehuurde gastpredikanten.
Van harte aanbevolen.

Tevens wordt er gecollecteerd voor de GZB en de wijkkas.