Het College van Kerkrentmeesters bestemt de collectes vandaag voor:
De 1e inzameling is een stipcollecte en bestemd voor het VakantieBijbelFeest (VBF). De voorbereidingen voor het VBF op 21 en 22 augustus zijn in volle gang. Voor iedereen van groep 1 t/m 8. Dit jaar is er een nieuw team van jonge mensen aan de leiding. Naast uw financiële bijdrage is ook uw fysieke en/of praktische hulp (in allerlei vormen en mogelijkheden) van harte welkom en uw gebeden onmisbaar. Meld u alstublieft aan!
De 2e collecte is voor het plaatselijke jeugdwerk. Naast het VBF zijn er allerlei clubs en activiteiten in beide kerken om de kinderen en de jonge mensen dichter bij God te brengen.
Beide inzamelingen van harte aanbevolen!  

Tevens wordt er gecollecteerd voor de GZB en de wijkkas.