Predikant
ds. Hugo Dankers

Scriba
Annelies van Heeringen

Ouderlingen
Kees Geluk
Werner van den Hemel
Annelies van Heeringen
Sandra de Mik (jeugdouderling)
Tineke Paauw
Cees Pierik (voorzitter wijkkerkenraad)
Anneke Verhoef

Diakenen
Geetje van Dijk
Rianne Hoogendijk
Andries Kamstra
Lydia Timmer

Ouderling-Kerkrentmeesters
Alana Gunnink
Remko van der Weide

U kunt contact opnemen met een van de leden van de kerkenraad via de scriba, gebruikmakend van de contactenpagina.