Predikant
ds. H.E. Dankers

Scriba
mw. A. van Heeringen

Ouderlingen
dhr. J.W. Gunnink
dhr. J. den Hartog 
mw. A. van Heeringen
dhr. A. de Mik
mw. T. Paauw
dhr. T. Spelt (voorzitter wijkkerkenraad)
mw. A. Verhoef

Diakenen
mw. G. van Dijk
dhr. J. Jumelet
mw. L. Timmer

Ouderling-Kerkrentmeesters
dhr. K.C. Hoogendijk
dhr. C. Kuus
dhr. R. van der Weide

U kunt contact opnemen met een van de leden van de kerkenraad via de scriba, gebruikmakend van de contactenpagina.