Diaconie gaat om het dienen van elkaar, van mensen waar dan ook. De diakenen uit onze wijkgemeente gaan ons hierin voor. Concreet geven zij vorm aan dat 'dienen' aan mensen dichtbij en ver weg als volgt:

  • In de erediensten geven ze vorm aan onze dienst door bij het Avondmaal brood en beker klaar te maken, de tafel feestelijk te dekken en met onze medeambtsdragers brood en beker aan te reiken aan onze medegemeenteleden. Zij zijn daarin dienstbaar zodat de gemeente haar gemeenschap met de Heer en met elkaar kan vieren.
  • Zij helpen de gemeente om een dienstbare gemeente te zijn. Daarom zamelen we tijdens de eredienst gaven in. Heel vaak geldelijke gaven via de collecte, soms gaven in natura. Ze helpen de gemeente ook om voorbede te doen. Daarom reikt de Diaconie regelmatig onderwerpen voor de voorbede aan. Onze voorbede is onze eerste daad van barmhartigheid aan de wereld voordat wij haar feitelijk dienen. Ze helpen de gemeenteleden om dienstbare gemeenteleden te zijn, daarom reiken Ze hen informatie aan over diaconaal werk en projecten dichtbij en veraf. Mede door deze projecten geeft de Protestantse gemeente De Bilt vorm aan haar dienst in de (Biltse) samenleving en de wereld.
  • Luisteren is belangrijk om elkaar te kunnen dienen. De diaconie luistert naar de Ander en naar anderen. Naar de Ander, de levende Heer, omdat Hij ons er steeds aan herinnert de naakten te kleden, de hongerigen te voeden, degenen die dorst hebben te laven, genezing te zoeken voor lammen en blinden, vluchtelingen te huisvesten en gevangenen te bezoeken. Diakenen luisteren naar anderen om over hun nood te horen en waar ze dat kunnen deze nood te verlichten. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om gemeenteleden die hulp nodig hebben, organisaties of inwoners in en rond De Bilt die een beroep op ons doen, aandachtspunten die de Protestantse Kerk Nederland ons aanreikt of ontwikkelingen die zij zelf waarnemen in de samenleving en tot actie voor anderen aanzetten.
  • Praktisch hulp verlenen is ook belangrijk. Heel vaak is dat financiële en materiële hulp. Op die manier delen diakenen de gaven (tijd en geld) die de leden van de Protestantse Gemeente De Bilt inbrengen zodat anderen geholpen kunnen worden.
  • Ook willen diakenen dienen door vanuit ons geloof aandacht te geven aan duurzaamheid en rentmeesterschap voor de aarde. Wij allen, maar met name miljoenen mensen in armere landen zijn direct getroffen door de huidige ingrijpende klimaatverandering die droogte en natuurrampen tot gevolg heeft en de bestaanszekerheid direct in gevaar brengt. Daar mogen we niet onze ogen voor sluiten. We omarmen duurzaamheid en rentmeesterschap dan ook van harte als een element met een diaconaal karakter.

Deze beschrijving komt uit het beleidsplan 2020-2025 van de diaconie. Voor verdere informatie, zie de diaconiepagina van de Protestantse gemeente De Bilt.