ds. H.E. Dankers

Onze wijkpredikant is ds. H.E. (Hugo) Dankers. Hij is op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag aanwezig in de Voorhof, Burg.de Withstraat 29a, 3732 EJ De Bilt. Telefonisch is hij op die dagen bereikbaar op 030-221 12 11 of op 06-202 644 17. Mailen kun je ook: predikant@dorpskerkdebilt.nl of gebruikmakend van het predikant contactformulier.

Als dominee Dankers niet bereikbaar is dan kunt u contact opnemen met de scriba Annelies van Heeringen. Via het contactformulier van het secretariaat kun je haar een bericht sturen.

Toen ds. Dankers naar onze wijkgemeente kwam, is hij geïnterviewd en hier zijn enkele vragen en antwoorden daaruit:

  1. Wat is uw favoriete Bijbeltekst en wat vind je een mooi lied?
    "Ik heb niet zozeer een tekst die me dierbaar is. Mijn hart springt op als ik teksten lees waarin God aan het werk is. Daarin vind ik veel houvast in m'n bediening als predikant. Het eerste lied wat me nu te binnen schiet is een gezang dat we ook in de intrededienst zongen, De ware kerk des Heren. Een lied waarin de afhankelijkheid van Christus voor ons als gemeente naar voren komt. En ook de hoop dat de gemeente blijft bestaan. Dat doet goed in deze tijd waarin 'allerlei kerks' onder druk staat."
  2. Wat gaf je de doorslag om naar de Dorpskerk in De Bilt te komen?
    "Dat is wel mooi om te zeggen, want toen wij op een kennismakingsavond avond waren, kwam er een heel positief beeld van de gemeente naar voren. Van saamhorigheid, van mooie groepen jeugd, van fijne hartelijke mensen. Mooi om te zien allemaal, maar dat bracht bij mij in eerste instantie het idee van: 'Het loopt hier allemaal wel. Heel veel noodzaak om hier naar toe te gaan zie ik niet.' Dat beeld veranderde wat door gesprekken die ik na, en ook wel voor, die avond nog had. Gesprekken waarin meer de uitdagingen naar voren kwamen die er in de gemeente zijn. Het idee van op een kruispunt te staan. Het intensieve proces van de afgelopen jaren De Bilt-breed. Juist die wat spannende punten hebben de doorslag gegeven, daar ervaarde ik de roeping van God in om het beroep aan te nemen."
  3. Waar kijk je het meest naar uit in de kerkelijke gemeente De Bilt?
    "Om met mensen mee te lopen en gesprekken te hebben van hart tot hart. Over allerlei zaken. Op allerlei plekken. En dat we dan samen over God te spreken komen, belijdend, zoekend, juichend, vragend. En uiteindelijk ook met God. Daar zie ik naar uit."