Update 17 december 2020

Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen hebben wij als kerkenraad de afgelopen dagen ook weer overwogen wat wijs is rond onze erediensten. We volgen tot nu toe steeds de adviezen van de landelijke PKN. Daaruit is er deze week geen stellig advies gekomen, maar wordt wel de richting gewezen om in deze tijd van harde lockdown weer naar helemaal online over te gaan. Wij hebben besloten daar als Dorpskerk in mee te gaan. Uit solidariteit met de velen voor wie de druk op wat voor manier dan ook hoog is deze tijd.  
 
Dit betekent concreet het volgende.

 • Vanaf komende zondag zullen de erediensten alleen online mee te beleven zijn. Alleen de voorganger, ouderling van dienst, musici en technici zijn in de kerk.
 • Oppas en Kindernevendienst gaan in de pauzestand. De Kindernevendienst werkt aan een alternatief wat thuis voor de kinderen te kijken is.
 • Er zijn geen avonddiensten. Daarvoor zijn extra technische vrijwilligers nodig ten opzichte van hoe we de avonddiensten nu uitzenden. En met hen moeten we in deze weken van extra diensten zorgvuldig omgaan. Daarbij beperken we zo reisbewegingen.
 • Ook de diensten rond de Kerstdagen worden online ingevuld. Voor de Kerstavond hadden we ons daar al op voorbereid, deze dienst is al van tevoren opgenomen. De Kerstochtenddienst komt wel live uit de kerk. 

Een ingrijpende stap is dit weer. Maar het lijkt ons in allerlei afwegingen het beste.
 
We besluiten met de woorden die ds. Marco Batenburg, voorzitter van de generale synode van de PKN schrijft: “De lockdown die is afgekondigd heeft een immense impact op onze samenleving. Iedereen voelt daarvan de gevolgen en ons dagelijkse leven ziet er de komende weken heel anders uit dan we hadden gehoopt. In deze situatie leven we toe naar Kerst. We vieren de komst van Immanuel - God met ons. Het is mijn gebed dat Zijn licht ons ook in deze situatie zal bemoedigen en leiden.”
 

Update 7 oktober 2020

De regels rond het kerkbezoek zijn flink aangescherpt, hierdoor wordt het online volgen van de dienst helaas voor een groot deel van de gemeente weer de enige mogelijkheid. De dertig plaatsen die in de kerk beschikbaar zijn willen wij zoveel mogelijk gebruiken voor diegene die erg veel waarde hechten aan het fysiek bijwonen van de dienst.

Het is lastig hiervoor regels op te stellen want verschillende doelgroepen hebben hier behoefte aan, gezinnen met kinderen , alleen gaande, maar ook ouderen. Bij allen zijn personen die veel behoeften hebben aan het daadwerkelijk bij de dienst aanwezig te zijn, hierdoor vragen wij u terug houden te zijn met reserveren en uw eigen verantwoordelijkheid te nemen bij het wel of niet reserveren van een plaats.

Een aantal spelregels hierbij geven wij u wel mee:

 1. Kom zo veel mogelijk in de avonddienst met daarbij de regel wie in de avond komt blijft in de morgen thuis.
 2. Reserveer voor de ochtend maar eens per twee a drie weken zodat anderen ook kunnen.
 3. Ouders van kinderen in de oppas en KND kom zoveel mogelijk alleen en dan om de week (kinderen voor de KND kunnen natuurlijk ook enkel gebracht en gehaald worden)
 4. Alleen het middenschip wordt gebruikt dus de zij-ingang van de kerk gebruiken.
 5. Reserveren is altijd nodig zowel voor de morgen als ook de avond!!

Hou vol heb lief

---

Door de maatregelen die wij moeten nemen voor het kerkbezoek hebben wij een verminderd aantal zitplaatsen. Hierdoor is reserveren noodzakelijk. Dat past niet bij onze gastvrije sfeer van de kerk, maar in deze situatie kan het helaas niet anders.

 

U kunt voor onderstaande diensten reserveren via onderstaande knop "Ticket boeken". U dient per gezinslid een reservering te maken. U geeft dit in de reservering aan door te klikken op "Ticket toevoegen".  U hoeft niet te reserveren voor kinderen die naar de Kindernevendienst (KND) of kinderoppas gaan.

U ontvangt een bevestiging van uw reservering per email. Mocht u geen bevestiging hebben ontvangen, controleer dan eerst of de mail niet in uw spambox is terechtgekomen. 

Belangrijk om te weten:

 • De kinderen voor de KND kunnen buiten bij De Voorhof gebracht worden. Daar staat iemand van de leiding om ze binnen de weg te wijzen. Ouders komen zelf dus niet in De Voorhof. Na de dienst komen de kinderen ook weer naar jullie toe, instructie daarvoor volgt op de zondag zelf.
 • De kinderen voor de oppas mogen door één ouder gebracht worden. U verlaat aan de achterzijde weer De Voorhof.
 • Bij de ingangen van de kerk staan kerkenraadsleden om uitleg te geven hoe en waar je plaats kunt nemen. Er zijn geen te kiezen plaatsen! Als je graag een bijbeltje of zangbundel hebt naast de beamer, moet je deze van thuis meenemen.
 • De toiletten mogen niet worden gebruikt, houdt hier rekening mee.
 • De predikant is tijdens de dienst gericht op de mensen thuis, om de verbinding daarmee goed vast te houden. Hij kijkt dus steeds in de camera. In de kerk kun je wel meekijken met wat mensen thuis zien.
 • Let op: in verband met het op tijd starten van de online dienst, dien je uiterlijk 5 minuten voor aanvang van de dienst plaats te nemen op de zitplaats. Kom daarom ruim op tijd naar de kerk. Voorafgaand aan de dienst het verzoek om in de kerk niet te praten met andere kerkgangers, vanwege het geroezemoes wat dit geeft in de live-uitzendingen.
 • Mocht u onverhoopt toch niet kunnen deelnemen, dan verzoeken wij u dit tijdig te melden. Zie voor instructies de bevestigingsmail die u ontvangt na het boeken van een ticket.