Update 30 september 2021

Versoepelingen in naar de kerkgaan – Niet meer reserveren, maar geef elkaar de ruimte

‘Geef elkaar de ruimte’, dat is de slogan waarmee de PKN adviseert om te gaan met de versoepelingen die vorige week zijn ingegaan. De 1,5 meter is niet meer verplicht, maar er is vanuit de overheid wel het advies om afstand te houden. De PKN heeft dat advies overgenomen en als kerkenraad lijkt het ons wijs om daar vanuit te gaan. Wij merken dat veel van ons een bepaalde afstand houden op prijs stellen. Vanwege eigen kwetsbare gezondheid. Of vanwege kwetsbaren in de omgeving, thuis of in werk. Of vanwege de praktische en financiele consequenties die een quarantaine periode bij een besmetting geven.  

Met dit als uitgangspunt hebben we besloten om op de volgende manier de komende periode van ons gebouw gebruik te maken:

  • We blijven door heel de kerk heen de banken om en om gebruiken. Op de ene bank zijn zitplekken, de andere is leeg. Zo geven we voor en achter elkaar de ruimte.
  • In een bank laten we dat aan ieder zelf. Ga er vanuit de dat degene naast je iets van afstand prettig vindt. Bevraag elkaar vriendelijk en respecteer ieders antwoord.
  • De zijbeuk aan de Burgemeester de Witstraat houden we vrij voor als u of jij met zekerheid 1,5 meter afstand wil bewaren. In elke beschikbare bank is daar ruimte voor één huishouden. Je kunt dan bij de zijbeuk aan de Dorpsstraat kant naar binnen.
  • Het reserveren laten we los. We hebben uitgerekend dat met bovenstaande manier van zitten iedereen die naar de kerk wil een plek kan hebben. 
  • Verder zal de predikant weer op de kansel plaatsnemen. Vanuit het oogpunt van verbondenheid met thuis deden we dit tot dusverre niet. We denken dat we cameraposities gevonden hebben waarmee de ervaring van direct betrokken zijn blijft bestaan.

We beseffen dat we allemaal verschillend tegen de maatregelen aankijken, maar we verwachten dat op deze manier iedereen ontspannen en gericht op de inhoud de erediensten mee kan vieren.