Wijkgebouw Het Baken is gelegen onder de bomen tegenover de hoofdingang van de Dorpskerk. Het gebouw was vroeger via een deur verbonden met de toenmalige pastorie aan de Dorpsstraat. Er werd toen o.a. catechisatie gegeven. Tegenwoordig wordt het gebouw met name gebruikt door de diverse jeugdverenigingen.

wijkgebouw Het Baken