De eerste rondgang is bestemd voor Kerk-zijn met en voor elkaar. Hoe kun je als diaconie iets doen voor mensen in je buurt, die leven in kwetsbare omstandigheden? Hoe kun je iets betekenen voor kinderen die opgroeien in armoede en nauwelijks perspectief hebben op een betere toekomst? Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt kerken in heel Nederland om van betekenis te zijn in hun omgeving. Een mooi voorbeeld is ‘De Sleutel’ in Apeldoorn. Dit diaconale initiatief heeft twee locaties in kwetsbare wijken. Buurtbewoners krijgen er de ruimte om zichzelf te zijn, te delen wat hen bezighoudt en zich te ontwikkelen. In ‘De Sleutel’ is iedereen welkom en liefdevolle aandacht voor elkaar staat voorop.

De kerkrentmeesters bestemmen de 2e rondgang voor onderhoud aan gebouwen en terreinen. We willen alle kerk- en bijgebouwen zo goed mogelijk blijven onderhouden en dat is nu eenmaal een grote kostenpost. U helpt toch ook mee?

Tevens wordt er gecollecteerd voor de GZB en de wijkkas.