Tijdens de diaconale dienst wordt de aftrap gedaan voor het Diaconale Appel 2024.Van de opbrengst gaat 2/3 deel naar het buitenlandse doel en 1/3 naar het binnenlandse doel. In het volgende Kerkvenster volgt nog meer gedetailleerde informatie.

Hulp aan ontheemde etnische Armeniërs uit de enclave Ngoro Karabach een grote etnisch-Armeense enclave binnen Azerbeidzjan.
De afgelopen tientallen jaren kwam het meermaals tot botsingen tussen Azerbeidzjan en Armenië. In 2020 leidde dat tot een oorlog waarbij Azerbeidzjan de controle kreeg over de enige verbindingsweg tussen Armenië en Nagorno-Karabach: de Lachin-corridor. De enclave kon rekenen op de steun van Rusland,  hoewel Rusland ook belangen heeft in Azerbeidzjan.
Sinds de oorlog in Oekraïne is de bescherming van Armenen in Nagorno-Karabach geen prioriteit voor de Russen. In september 2023 laaide het conflict opnieuw weer op, de aanleiding hiervoor zou de dood van vier Azerbeidzjaanse militairen en twee burgers zijn. Sinds september 2023 zijn er al 100.000 etnische Armeniërs uit de enclave gevlucht naar Armenië, bang voor etnische zuivering (94% van de Armeense bevolking is christelijk, meer dan 90% van de Azerbeidzjanen is sjiitisch moslim). Er is geen enkel uitzicht op terugkeer want internationaal rechtelijk behoort de enclave tot Azerbeidzjan. Het is niet alleen een conflict over land maar vooral over cultuur, geschiedenis en trots.

ZOA en Kerk in Actie proberen via een plaatselijke partners te helpen met noodhulp, het is de bedoeling dat de noodhulp overgaat in grootschalige hulp.  Daarnaast is ook psychologische noodhulp hard nodig omdat de meeste vluchtelingen getraumatiseerd zijn,  wat oa. geleverd wordt door de Armeense ngo Frontline Therapists.

Als binnenlands doel is gekozen voor “STIL Utrecht” : stichting voor mensen zonder verblijfsvergunning. Deze organisatie biedt al 25 jaar hulp aan mensen zonder verblijfsvergunning ( en daardoor meestal ook zonder inkomen), een van de weinige organisaties in Nederland die ondersteuning biedt aan alle ongedocumenteerden, ongeacht achtergrond of reden waarom men naar Nederland is gekomen.
Er is hulp middels oa. zelfzorgspreekuren waar ook 1e levensbehoeften verkrijgbaar zijn, medische spreekuren en hulp bij juridische zaken. 
STIL helpt ook bij zoeken naar opvang. In uitzonderlijke gevallen wordt er opvang geboden via particuliere opvangadressen. STIL werkt met beroepskrachten, die grotendeels gefinancierd worden door de gemeente Utrecht,  en met veel vrijwilligers. Voor de kosten zoals bijvoorbeeld medische – en tandartszorg, zelfzorgproducten, garantstellingen voor kleding etc. is men afhankelijk van giften. 

De 2e collecte wordt ingezameld door het College van Kerkrentmeesters, voor het pastoraat en de eredienst. Deze doelen zijn onmisbaar voor de kerkelijke gemeente, om de voortgang van de bijeenkomsten en de pastorale zorg en begeleiding te borgen. Van harte aanbevolen.

Tevens wordt er gecollecteerd voor de IZB en de wijkkas.