Structurele verbetering veilig drinkwater in Oeganda. Tearfund ondersteund een initiatief van de chr. kerken in Zuid-Kigezi, Oeganda. De mensen daar wonen vaak hogerop in de heuvels, om water te halen worden vrouwen en meisjes ingezet. Zij dalen de heuvels af en dragen het water weer naar boven; een zware en gevaarlijke tocht, die de gezondheid van de vrouwen in gevaar brengt en veel tijd in beslag neemt. Daarnaast is het water vaak vervuild door slechte hygiëne en beperkte sanitaire voorzieningen. Om schoon drinkwater dicht bij huis te hebben, worden in de bergen waterreservoirs aangelegd die de kwaliteit van het regenwater kunnen behouden. Training in onderhoud en reparatie van de systemen is onderdeel van de hulpverlening. Wij willen vanuit de diaconie dit project graag steunen, maar ook reclame maken voor het pop-up restaurant Happitaria, geheel gerund door vrijwilligers, opbrengst tevens voor ditzelfde doel.