Het College van Kerkrentmeesters bestemt vandaag de collectes voor: de 1e inzameling is een landelijke collecte voor het jeugdwerk van Kerk in Actie van de PKN, nu met als doel Jonge generatiesHoe houd je jongeren betrokken bij de Bijbel en geloof? De Protestantse Kerk doet dat onder andere met een serie van drie interactieve spellen die door heel Nederland worden gespeeld. Sirkelslag is de eerste. Honderden jeugdgroepen spelen dit spel op hun eigen locatie en strijden om de hoogste score tegen groepen in andere plaatsen met wie ze online in verbinding staan. Bij Sirkelslag staat altijd een bijbelverhaal en een diaconaal thema centraal. Op een ongedwongen manier zijn jongeren zo bezig met geloofsonderwerpen. Voor kerken is Sirkelslag een mooie kans om hen betrokken te houden.
Geef aan de collecte, zodat het jeugdwerk van de Protestantse Kerk ieder jaar opnieuw spellen als Sirkelslag en andere werkvormen kan ontwikkelen voor jeugd binnen én buiten de kerk. Hartelijk dank voor je bijdrage! 

de 2e inzameling is om een vlinderstrook/bijenberm rondom de Dorpskerk en de Voorhof in te zaaien/aan te leggen, zodat de vlinders, bijen en andere insecten én wij in het voorjaar kunnen genieten van bloeiende perken op het terrein.
Beide collectes van harte aanbevolen!

Tevens wordt er gecollecteerd voor de GZB en de wijkkas.