Beide collectes worden door de kerkrentmeesters ingezameld.
De 1e collecte is de landelijke collecte voor Missionair werk
In Nederland gaan steeds minder mensen naar de kerk. Maar dat betekent niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met pioniersplekken, een nieuwe vorm van kerk-zijn. Zoals bijvoorbeeld pioniersplek LUX in Den Haag, waar twintigers en dertigers met elkaar in ontspannen sfeer spreken belangrijke levensvragen.
De afgelopen tien jaar ontstonden zo’n 180 pioniersplekken binnen de Protestantse Kerk. Ze vormen nieuwe christelijke geloofsgemeenschappen voor diverse doelgroepen die nu niet kerkelijk betrokken zijn.    
De 2e collecte is bestemd voor plaatselijk jeugdwerk.
Samen willen we alle jeugdactiviteiten en -evenementen blijven ondersteunen en faciliteren. Doet u mee?
Beide collectes van harte aanbevolen door het CvK.