De eerste inzameling is bestemd voor Hillcrest Aids Centre in Zuid Afrika, een mooie organisatie, die op basis van onvoorwaardelijke liefde al meer dan 30 jaar actief is in de strijd tegen het HIV virus en opkomt voor de vele mensen in hun kansarme werkgebied, die leven met HIV en/of Aids. Graag verwijzen we ook naar het speciale stukje hierover in het Kerkvenster van oktober inzake het 12,5 jubileum van Stichting Zulu Aid (www.zuluaid.nl), die in Nederland voor Hillcrest promotie en fondsenwerving doet. Hartelijk dank voor jullie gaven hiervoor.

De kerkrentmeesters vragen uw aandacht en bijdrage in de 2e collecte voor onderhoud aan gebouwen en terreinen. We willen en moeten al onze kerkgebouwen in een zo goed mogelijke onderhoudsstaat houden. Hieraan zijn hoge kosten verbonden. Het Baken heeft zojuist aan de buitenzijde een schilderbeurt gehad, maar we willen en moeten zelf nog e.e.a. uitvoeren.