De eerste rondgang is bestemd voor inkomenszekerheid Myanmar. In het Zuidoost-Aziatische land Myanmar helpt Kerk in Actie kwetsbare groepen om op eigen benen te staan. In tien dorpen verwerken jonge moeders, jongeren tussen de 18 en 35 jaar en slachtoffers van de gewapende conflicten landbouwgewassen tot consumentenproducten. Ze verbouwen pinda’s om tot olie te verwerken, of gember om te drogen en te verkopen. Hierdoor groeit hun inkomen en kunnen zij een menswaardig bestaan opbouwen. Kerk in Actie ondersteunt hen met trainingen en kleinschalige leningen.

De 2e collecte is bestemd voor onderhoud aan orgels en piano’s. Deze instrumenten vergen onderhoud, ze moeten gestemd worden en soms behoeven ze herstelwerk. Hiervoor moeten we sparen, omdat dit een kostbare aangelegenheid is. Aanbevolen door de kerkrentmeesters.