De eerste rondgang is bestemd voor Geen kinderarbeid in de textielindustrie in India.

Kerk in Actie steunt de organisatie SAVE in India. De Indiase directeur Aloysius werd op jonge leeftijd al geraakt door het leed van werkende kinderen en verzette zich daartegen in zijn staat Tamil Nadu in Zuid-India. In 1993 richtte hij de organisatie SAVE op in Tirupur (een stad zo groot als Rotterdam), speciaal om kinderarbeid in de textielindustrie tegen te gaan. SAVE is de afkorting van Social Awareness and Voluntary Education. De organisatie is sindsdien uitgegroeid tot een stevige organisatie.

Kinderarbeid is aantrekkelijk voor textielbedrijven

Zowel werkgevers als werknemers zien werk in de textielindustrie niet als belastend voor kinderen. Het is immers niet zo zwaar als werken in een steenfabriek. De kinderen worden ingezet bij lichter werk voor kleine vingers. Kinderen zijn aantrekkelijk als goedkope arbeidskrachten, die vaak lange uren maken.

Meisjes zijn extra kwetsbaar

Meisjes zijn extra kwetsbaar, omdat ze soms lastig gevallen en misbruikt worden door mannelijke collega’s. Er wordt geen rekening gehouden met hun gezondheid. Als ze ongesteld zijn is er weinig hygiëne. Ze belasten hun ogen te veel, waardoor ze hoofdpijn krijgen. Ze verzwakken door slechte voeding.

Vooral kinderen van migranten werken

De afgelopen twintig jaar is kinderarbeid afgenomen in Tirupur. Er komen veel arbeiders uit arme Indiase staten naar deze grote stad. Veel van deze migranten zijn laag geschoold en missen allerlei vaardigheden. Werkgevers betalen de volwassenen zulke lage lonen dat zij er nauwelijks van rond kunnen komen. Daarom laten ze ook hun kinderen werken.

Veel kinderen hebben eerst aangepast onderwijs nodig

SAVE motiveert ouders om hun kinderen niet meer te laten werken en zorgt ervoor dat de inspectie ingrijpt bij de bedrijven. Veel kinderen spreken de lokale taal niet (Tamil) of zijn geen onderwijs gewend. Ze krijgen een jaar lang aangepast onderwijs bij SAVE. Daarna kunnen ze naar het gewone onderwijs en hebben ze later meer kans op beter betaald werk. Zo biedt SAVE deze kinderen een toekomst.

Deze week zamelen de kerkrentmeesters in de 2e collecte geld in voor het meest zichtbare en tastbare op het kerkelijk erf, namelijk onderhoud aan gebouwen en terreinen. Van harte aanbevolen.