Vandaag vragen de kerkrentmeesters uw bijdrage voor beide collectes. De 1e collecte is bestemd voor het pastoraat, de onmisbare geestelijke verzorging en begeleiding binnen onze gemeente, waarzonder een gemeente niet goed kan functioneren en waartoe wij geroepen zijn door onze liefdevolle Vader. Tijdens de 2e collecte zamelen wij geld in voor kerkmuziek. Voor bundels, liedlicenties en voor het uitzenden van de diensten, waarvan er veelvuldig gebruik van wordt gemaakt. Het CvK beveelt deze collectedoelen van harte aan.