De 1e inzameling is bestemd voor Peru: Diaconaat en leiderschap. De nood onder armere mensen in de Peruaanse samenleving is groot. Aangezien veel kerken jarenlang zelf ontvangers waren van diaconale hulp, is het geven van hulp aan mensen in de eigen omgeving nog niet overal vanzelfsprekend. Het ontwikkelen van een eigen diaconale roeping als kerk en leren omzien naar mensen in de omgeving vraagt om goed leiderschap. Gemeenten worden ondersteund in het ontwikkelen van hun leiderschap en het opzetten van concrete diaconale projecten. Daarbij gaat het niet om grootschalige projecten, maar het ontwikkelen van een eigen diaconale roeping als kerk en leren omzien naar mensen in de omgeving. Dat vraagt om verandering van denken, waarvoor goed leiderschap onmisbaar is. Tegelijkertijd is het belangrijk dat diaconaat een roeping is van de hele gemeente. Daarom zijn er cursussen voor zowel leiders in de kerk als gemeenteleden. Ook worden gemeenten begeleid bij het uitwerken van hun plannen om als kerk iets te doen aan de nood in de directe omgeving.

De 2e inzameling is voor onderhoud aan orgels en piano’s. De muzikale begeleiding tijdens de diensten geeft kleur en inhoud aan de samenkomsten. Hartelijk aanbevolen door de kerkrentmeesters.