1e en 2e Pinksterdag is de eerste collecte is bestemd voor de GZB-pinkstercollecte is bestemd voor Albanië. De protestantse kerken daar zijn jong en klein, maar willen graag anderen bereiken met het Evangelie. De GZB helpt hen graag hiermee! Zendingswerker Aad van der Maas (bij een aantal van u nog wel bekend) verzorgt in verschillende gemeenten lessen over thema’s zoals discipelschap, diaconaat en jeugdwerk. De jonggelovige Hajrid zegt: “We kijken er altijd naar uit dat Aad bij ons komt. De lessen zijn belangrijk, gaan over de basale dingen van het geloof en zijn heel praktisch."

1e Pinksterdag is de tweede collecte bestemd voor een wijkgebonden doel, voor de Dorpskerk bestemd voor het opknappen van de Voorhof. Zoals reeds op 23 april e is uitgelegd, willen we de Voorhof aantrekkelijker en praktischer maken om de verhuur te stimuleren en uit te breiden, t.b.v. een hoger opbrengst uit verhuur.

2e Pinksterdag is de tweede collecte bestemd voor het plaatselijk jeugdwerk. We willen het jeugdwerk financieel en facilitair ondersteunen, plaatselijk in het algemeen, met name voor de jeugdclubs, maar ook ter ondersteuning van specifieke jeugdactiviteiten en evenementen die georganiseerd worden.