Beide collectes worden ingezameld door het College van Kerkrentmeesters.

De eerste inzameling is voor de eredienst. In de eerste plaats zijn dit de kosten die te maken hebben met het voorgaan van onze predikanten in de diensten, maar ook de ‘inhuur’ van de gastpredikanten en alles wat daar direct mee van doen heeft.

De tweede inzameling is voor het pastoraat. Naast de kosten voor reguliere pastorale zorg betreft dit doel ook de kosten die gemaakt worden voor de catechisaties en de secties. Zo ook voor toerusting in het kader van pastoraat.

Beide collectes van harte aanbevolen door het CvK.