De 1e inzameling is voor het (landelijke) missionaire werk van de Protestantse Kerk. Kliederkerk is een missionaire vorm van kerk-zijn. Samen met kinderen én jongeren ontdekken, vieren en eten. Met elkaar in het voetspoor van Jezus leren gaan. In kliederkerk ontdekken jong en oud op een creatieve manier de betekenis van bijbelverhalen. Het is een geweldige manier om gezinnen en kinderen die geen kerkelijke achtergrond hebben aan te spreken. De Protestantse Kerk ondersteunt kliederkerken zodat zij kunnen groeien als vindplaats van geloof, hoop en liefde. Met de opbrengst ondersteunt de Protestantse Kerk kliederkerken en andere missionaire initiatieven in het hele land.

De 2e inzameling is voor een wijkgebonden doel. We bestemmen deze collecte (en een paar komende collectes) voor aankleding van de Voorhof. We willen de Voorhof opknappen t.b.v. ons eigen gebruik, maar ook ter verbetering van de verhuurbaarheid om zo meer inkomsten te genereren. De nieuwe gordijnen en rolgordijnen zijn een eerste stap.
Beide collectes van harte aanbevolen door de kerkrentmeesters.