De eerste collecte is een diaconale collecte. Helaas is er in Het Kerkvenster geen aankondiging geplaatst van deze collecte, maar in de dienst is een goede presentatie over het mooie project in Costa Rica te zien. Een vakantieparadijs! Dat is misschien uw eerste beeld bij Costa Rica. Prachtige natuur, maar Costa Rica kent ook veel armoede, drugsverslaving en geweld. Vandaag willen we geld inzamelen om een diaconaal project te steunen van de GZB in samenwerking met de HGJB, waarbij Kees en Claudia Geluk zeer nauw betrokken zijn. Uw bijdrage gaat o.a. naar seminarie ESEPA waar mensen leren diaconaal bewust te zijn, een opvanghuis voor tienermeiden, Casa Esperanza een opvanghuis voor mensen met kanker, een afkickcentrum en een kinderdagverblijf waar ook maaltijden verzorgd worden. Van harte bij u aanbevolen!

Ook vandaag willen de kerkrentmeesters, in de 2e collecte, geld inzamelen om de huidige hoge energiekosten te kunnen blijven betalen. De kerkrentmeesters stellen, samen met de kosters, alles in zijn werk om het verbruik te verminderen en de kosten te drukken. Helpt u mee?