Beide collectes worden ingezameld door het College van Kerkrentmeesters. De 1e rondgang betreft een Eindejaarscollecte, die we dit jaar bestemmen om de enorm gestegen energiekosten te bestrijden. De 2e collecte is voor een Wijkgebonden doel, vandaag bestemd voor het opknappen van de Voorhof om het gebruik en de verhuurbaarheid te verbeteren. Wij collecteren met name voor de nieuwe (rol)gordijnen. Beide collectes van harte aanbevolen!