Beide collectes zijn bestemd voor de kerkrentmeesters. De 1e collecte is een Stipcollecte en bestemd voor het adventsproject van de kindernevendienst/het kindermoment. In de 2e rondgang wordt er geld ingezameld voor kerkmuziek. Het betreft o.a. lied- en muziekbundels en liedlicenties. Beide collectes van harte aanbevolen.